Bijles Nederlands HAVO

Voegwoorden

Voegwoorden

Voegwoorden Bijles Nederlands HAVO Wat zijn voegwoorden? Voegwoorden plakken zinnen aan elkaar. Het zijn verbindende woorden en geven verbanden tussen

Lees verder »
Rijm

Rijm

– Rijm – Bijles Nederlands HAVO Soorten rijmklanken Rijm is het herhalen van beklemtoonde lettergrepen met dezelfde klank. Het kan

Lees verder »
Bepalingen

Bepalingen

Bepalingen Bijles Nederlands HAVO Wat is een bijvoeglijke bepaling? Er zijn twee soorten bepalingen: bijwoordelijke bepalingen en bijvoeglijke bepalingen. Bijwoordelijke

Lees verder »
Zakelijke Brief

Zakelijke brief

Zakelijke brief Bijles Nederlands HAVO Kenmerken van een zakelijke brief Een zakelijke brief schrijf je naar bedrijven, instanties en aan

Lees verder »
Zinnen Ontleden

Zinnen ontleden

Zinnen ontleden Bijles Nederlands HAVO De persoonsvorm Het gezegde, het onderwerp, het lijdend voorwerp, het meewerkend voorwerp en de bijwoordelijke

Lees verder »
Stijlfouten

Stijlfouten

Stijlfouten Bijles Nederlands HAVO Wat is een stijlfout? Iets twee keer hetzelfde zeggen is niet per se duidelijker. Een stijlfout

Lees verder »
Verwijswoorden

Verwijswoorden

Verwijswoorden Bijles Nederlands HAVO Wat zijn verwijswoorden? De naam doet misschien al verklappen wat verwijswoorden zijn. Het woorden die naar

Lees verder »
Apostrof

Apostrof

Apostrof Bijles Nederlands HAVO Wanneer gebruik je een apostrof? Acties, cafés en baby’s. Anna’s,  Pieters en Thijs’. Wanneer gebruik je

Lees verder »
Stijlfiguren

Stijlfiguren

Stijlfiguren Bijles Nederlands HAVO Wat zijn stijlfiguren? De schrijver gebruikt naast beeldspraak ook stijlfiguren om indruk te maken op de

Lees verder »
Metonymia

Metoynmia

Metonymia Bijles Nederlands HAVO Wat is metonymia? Metonymia is een vorm van beeldspraak. Bij metonymia zeg je niet rechtstreeks wat

Lees verder »
Beeldspraak

Beeldspraak

Beeldspraak Bijles Nederlands HAVO Wat is beeldspraak? Als er sprake is van figuurlijke taalgebruik, is er sprake van beeldspraak. Bij

Lees verder »
Tekstsoorten

Tekstsoorten

Tekstsoorten Bijles Nederlands HAVO Welke verschillende tekstsoorten zijn er? Er zijn zes verschillende tekstsoorten die je moet kennen tijdens je

Lees verder »
Tekstdoelen

Tekstdoelen

Tekstdoelen Bijles Nederlands HAVO Met welk doel schrijf je een tekst? Een schrijver heeft altijd een doel tijdens het schrijven

Lees verder »