Het gebruik van hoofdletters

Bijles Nederlands HAVO

De regels van hoofdletters

Wanneer gebruik je een hoofdletter? Wat zijn nou de regels? Er zijn twaalf regels die ons uitleggen wanneer we hoofdletters gebruiken. We hebben ze even onder elkaar gezet met een aantal voorbeelden.

1. Aan het begin van een zin

Ik heb een boswandeling gemaakt met mijn familie. We zijn naar de Biesbosch geweest.

2. Aan het begin van een geciteerde zin

Lisa zei: “Het is nog maar een kwartiertje lopen”

3. Aardrijkskundige namen zoals namen van plaatsen, straten, rivieren en bergen

Londen, Nederland, de Meent, de Oosterschelde, de Mont Blanc, de Kilimanjaro

4. Namen van personen en dieren

Let op: tussenvoegsels en aanspreektitels krijgen geen hoofdletters!

André Rieu, C. S. Lewis, Wendy van Dijk, meneer van Wijk, Garfield, Bokito

5. Eigennamen van instellingen, bedrijven, merken, gebouwen, verenigingen, diensten, enzovoort

de Universiteit Leiden, de Volkskrant, het Rijksmuseum, het Witte Huis, Snickers, Aldi

6. Bij de eerste letter van namen van boeken, films, programma’s, enzovoort

de Grote bosatlas, The Hunger Games, Kopen Zonder Kijken

7. Feestdagen en historische gebeurtenissen

Kerst, Pasen, de Slag bij Waterloo, de Franse Revolutie

Let op: afleidingen van feestdagen en historische gebeurtenissen schrijf je niet met hoofdletters!

kerstman, kerstboom, paashaas, paasfeest

Nog meer hoofdletters...

8. Heilige namen en andere heilige zaken

Jezus, Allah, Mariabeeld, Mozes

9. Namen van talen en dialecten

Frans, Duits, Romaans, Middelnederlands

10. Namen van bevolkingsgroepen

Palestijnen, Inca’s, Kelten, Friezen, Rotterdammers

Let op: zet geen hoofdletter als het niet gaat om een specifieke groep of als de naam afgeleid is van een geloofsovertuiging.

katholieken, zigeuners

11. Aansprekingen met bijzonder respect

Majesteit, Hoogheid

12. Evenementen, onderscheidingen en boektitels, ook als het om een afleiding gaat

de Thora, Koranvertaling, de Libris Literatuurprijs, North Sea Jazz Festival

Geen hoofdletter

Wanneer gebruik je dan geen hoofdletter?

  • Maanden

juli, september, augustus

  • Jaargetijden

winter, lente, zomer, herfst

  • Dagen van de week

zondag, donderdag, woensdag

  • Windstreken

noordwesten, zuiden

  • Godsdiensten

jodendom, islam, protestantisme