Atomen

Bijles Scheikunde HAVO

Waaruit bestaan atomen?

Alles is opgebouwd uit atomen. Ze zijn zo klein, dat je ze niet met het blote oog kunt zien. Wij gaan je hier uitleggen hoe atomen zijn opgebouwd en waaruit ze bestaan.

Atomen bestaan uit protonen, neutronen en een elektronenwolk. Een atoom heeft een kern. De kern van een atoom bevat vrijwel de gehele massa van de atoom. De kern bestaat uit twee soorten deeltjes, protonen en neutronen. Een proton heeft een lading van 1 e. Het aantal protonen bepaalt het atoomnummer. Zo houden we de verschillende soorten atomen uit elkaar. Een proton heeft een massa van 1 u. Een neutron heeft ook een massa van 1 u.

Let op! Het aantal neutronen per atoomsoort ligt niet helemaal vast. Het aantal protonen van een atoom wel.

Hoe is een atoom opgebouwd?

Om de kern van een atoom heen zit de elektronenwolk. De kern is maar heel klein ten opzichte van de elektronenwolk. Maar, de kern is veel zwaarder. De lading van de wolk is gelijk aan de lading van de elektronen in de wolk samen. Een elektron heeft een lading van -1e. Er zitten evenveel elektronen in de elektronenwolk als er protonen in de kern zitten. Een atoom is om die reden neutraal geladen.

Tip: e staat voor het elementair ladingskwantum. Het is de kleinst mogelijke lading. 1e is gelijk aan 1,6 10^-19 C.

Hoe noteer je een atoom?

Je noteert een atoom altijd op dezelfde manier. Linksboven komt het massagetal. Het massagetal is het gewicht van de protonen en de neutronen samen. Protonen en neutronen wegen 1 u, weet je nog?

Linksonder komt het atoomnummer. Het atoomnummer is het aantal protonen.

Naast het massagetal en atoomnummer zet je het element. Het atoomnummer bepaalt het element en waar het element in het periodieke systeem staat.

Tip: Je BiNaS heb je natuurlijk altijd bij je. Gebruik het periodieke systeem in je binas om af te lezen welk element bij welk atoomnummer hoort.