Voorrangsregels

Bijles wiskunde A HAVO

Wat is de rekenvolgorde?

Net zoals in het verkeer, hebben we, als we aan het rekenen zijn, te maken met voorrangsregels. Die regels bepalen op welke volgorde je te werk gaat. Je moet nooit afwijken van deze regels. Dan is je antwoord meteen fout, dat is heel zonde natuurlijk!

Je gaat aan de slag ‘van links naar rechts’. Net zoals je schrijft. De rekenvolgorde is als volgt:

  1. Je werkt eerst de haakjes weg.
  2. Daarna ga je aan de slag met machtsverheffen en worteltrekken.
  3. Dan ga je vermenigvuldigen en delen.
  4. Tot slot, ga je optellen en aftrekken.

Wat gebeurt er als er bij een stap meerdere dingen staan?

Bijvoorbeeld als er staat: 6 + 17 – 11. Dan werk je dus van links naar rechts.

Een rekenvoorbeeld!

We kunnen het beste naar een voorbeeld kijken. We hebben een pittige voor jullie bedacht. Schrik daar vooral niet van! We hopen dat alle regels zo goed duidelijk worden.

9(5×6)² + 6 – 11 x 2 + 3² / 6

We gaan aan de slag!

  1. Eerst gaan we haakjes wegwerken, we krijgen dan:

9(30)²  + 6 – 11 x 2 + 3²  / 6

  1. Dan gaan we aan de slag met machtsverheffen. We krijgen dan:

9(900)+ 6 – 11 x 2 + 9 / 6

  1. Nu gaan we vermenigvuldigen en delen, we krijgen:

8100 + 6 – 22 + 1,5

  1. Als laatste gaan we optellen en aftrekken, ons antwoord is:

8085,5

Ezelsbruggetje

Er bestaat ook een handig ezelsbruggetje hiervoor: Hoe Maken Wij Van Die Onvoldoendes Achten?.

Hoe – Haakjes wegwerken

Maken – Machtsverheffen

Wij – Worteltrekken

Van – Vermenigvuldigen

Die – Delen

Onvoldoendes – Optellen

Achten? – Aftrekken