Bevolkingspiramide

Bijles aardrijkskunde VMBO

Waarvoor dient een bevolkingspiramide?

De leeftijdsopbouw van een bevolking kan je aflezen aan een leeftijdsdiagram of een bevolkingspiramide. De linkerkant van het diagram wordt de leeftijdsopbouw van mannen weergegeven van een bepaalde bevolkingsgroep. Aan de rechterkant wordt leeftijdsopbouw van vrouwen weergegeven.

Deze bevolkingspiramide kan in verschillende vormen voorkomen: een piramide, een urn of een toren die ook wel granaat vorm genoemd wordt.

De piramidevorm

Deze vorm zie je wanneer er een groot deel van de bevolking jong is en wanneer er sterke bevolkingsgroei is. Er zijn hier veel meer jongeren dan senioren. De brede basis duidt erop dat er veel kinderen worden geboren, maar niet veel overleven. Er is hier een hoog geboortecijfer en een hoog sterftecijfer. De levensverwachting in dit land is laag en in elke leeftijdsklasse sterven veel inwoners. Hier is bijvoorbeeld sprake van in veel landen op het continent Afrika.

De torenvorm

Wanneer het bevolkingsdiagram de vorm van een toren aanneemt, kan je aflezen dat deze bevolking stabiel is. De min of meer rechthoekige basis duidt op relatief weinig jonge mensen en weinig verandering in de bevolkingssamenstelling. Er is dus sprake van weinig tot geen bevolkingsgroei. Deze vorm is kenmerkend voor economisch ontwikkelde landen met een laag geboorte en sterftecijfer en een lange levensverwachting.

De urnvorm

De urn heeft vaak een smallere basis dan het middenstuk van het diagram. Het leeftijdsdiagram in de vorm van een urn weerspiegelt een bevolkingsdaling. Hier neemt het aantal bewoners af en er is sprake van een sterke vergrijzing. Denk hierbij aan een land zoals Japan of veel landen in West-Europa. In deze landen vindt dalende groei van de bevolking plaats en veel vergrijzing. Dit komt doordat de geboortecijfers afnemen en de levensverwachting steeds langer wordt in deze landen.