Segregatie en integratie

Bijles aardrijkskunde VMBO

Wat is segregatie?

Twee hele belangrijke begrippen als het gaat om bevolkingsgroepen. Segregatie willen we zo veel mogelijk voorkomen. Integratie vinden we juist heel belangrijk.

Maar wat is segregatie en wat is integratie? En wat is het verschil tussen segregatie en integratie eigenlijk? Geen stress, we leggen het je stap voor stap uit!

Sociale segregatie gaat over het scheiden van bevolkingsgroepen (denk aan sociaal = mensen en segregatie = scheiding). In een samenleving met veel sociale segregatie leven verschillende groepen langs elkaar heen. Tussen de groepen is heel weinig contact. De groepen wonen bijvoorbeeld in verschillende wijken (ruimtelijke segregatie), gaan naar verschillende supermarkten en kinderen gaan niet naar dezelfde scholen. Binnen de groep is juist veel contact, omdat groepsleden elkaar regelmatig zien.

Een gesegregeerde samenleving kan negatieve gevolgen hebben. Zo is er een grote kans dat er ongelijkheid tussen de groepen ontstaat waardoor niet iedereen gelijke kansen krijgt. Het komt vaak voor dat de minderheidsgroep (de kleinste groep) minder kansen krijgt dan de meerderheidsgroep.

Wat is integratie?

Integratie is het tegenovergestelde van segregatie. Als een samenleving goed geïntegreerd is betekent dit dat verschillende bevolkingsgroepen goed met elkaar samen kunnen leven. De minderheidsgroep is dan volledig opgenomen in de meerderheidsgroep en de groepen leven niet langs elkaar heen. Dit zorgt er automatisch voor dat er voor iedereen gelijke kansen ontstaan en dat mensen elkaar beter gaan begrijpen. Hieruit ontstaan vaak positieve gevolgen voor de buurt of wijk.