Wijken

Bijles aardrijkskunde VMBO

Wanneer is er sprake van een wijk?

Steden en dorpen bestaan uit verschillende wijken. Tussen wijken in een stad kun je vaak veel verschillen zien in de soorten huizen, welvaart en sociale controle. De geschiedenis van deze wijken is voor elke wijk anders en door de jaren heen kan een wijk erg veel veranderen. Soms wordt er een hele nieuwbouwstraat gebouwd, soms verdwijnen huizen en sommige bedrijven en winkels veranderen van plaats. Hierdoor kan een wijk veel verschillen.

Arbeiderswijken

In veel steden zijn arbeiderswijken. Deze stammen vaak uit de tijd voor de oorlog, maar sommige arbeiderswijken zijn nog in de jaren ‘50 en ‘60 opgebouwd.  Deze wijken zijn herkenbaar aan kleine huizen die in een rij aan elkaar vastzitten, deze huizen worden ook wel rijtjeshuizen genoemd. Vroeger betrokken de fabrieksarbeiders deze woningen. Hier woonden ze tegen een lage huurprijs. Toen veel van deze fabrieken dicht gingen werden veel van deze arbeiders werkloos. De mensen met hogere inkomens gingen weg uit deze wijken. Hierdoor bleven veel gezinnen met lage inkomens achter in de buurt. Deze wijken werden hierdoor armer en veranderden op sommige plekken zelfs in een achterstandswijk. Een achterstandswijk is wanneer de huizen verwaarloosd worden en huizen dicht op elkaar zitten. Veel van deze huizen zijn sociale woningbouw en worden verhuurd.

Welke wijken zijn er nog meer?

Villawijken

Villawijken zijn herkenbaar aan grote losstaande huizen met een grote tuin. Je vindt deze wijken in zowel steden als dorpen. Hier is vaak sprake van koophuizen ten opzichte van de huurhuizen in de arbeiderswijk. Het gemiddelde inkomen van de bewoners van deze wijk is vaak hoog. Ook is de wijk vaak goed verzorgd en zijn er weinig verwaarloosde huizen en de mate van veiligheid is er vaak hoog.

Woonwijken

De meeste van deze wijken hebben een mix van huurhuizen en koophuizen.