De stad en het platteland

Bijles aardrijkskunde VMBO

Wat is het verschil tussen het platteland en de stad?

In Nederland zijn er verschillen in welvaart tussen verschillende regio’s, maar zelfs ook binnen een stad of dorp. Dit kun je vaak merken door verschillende wijken met elkaar te vergelijken. In Nederland woont het grootste gedeelte van de bevolking in de stad of in een verstedelijkt gebied, hierdoor wordt Nederland ook wel een stedelijke samenleving genoemd. Maar een klein deel van de mensen woont op het platteland of in een dorp.

Kenmerken van een dorp of stad

Kenmerken van een dorp zijn: losstaande huizen, weinig flats, beperkt aantal inwoners en veel sociale controle doordat ‘iedereen elkaar kent’. De stad kenmerkt zich door veel hoge gebouwen, vaak tegen elkaar aangebouwd, hoog aantal inwoners en druk verkeer. De sociale controle is in een stad veel kleiner doordat er zoveel mensen wonen. Hierdoor wordt het ‘anoniemer wonen’ in de stad. Veel steden zijn hetzelfde opgebouwd er is vaak een oude binnenstad in het midden. Om de oude binnenstad ligt meestal 19e-eeuwse bebouwing. Die stamt uit de tijd van de industriële revolutie. In die periode kwamen veel mensen naar de stad toe om in fabrieken te werken. Nu liggen om deze 19e-eeuwse woonwijken weer nieuwe woonwijken. Hierdoor groeien verschillende steden soms aan elkaar, zoals de randstad die door allemaal kleinere stedelijke gebieden nu een grootstedelijk gebied is geworden.

Redenen voor vertrek naar de stad

Door de technologische ontwikkelingen werd het werk op het platteland verkleind, hierdoor trokken mensen weg van het platteland. Er is hier sprake van push- en pullfactoren. Een pushfactor zijn factoren die ervoor zorgen dat je ergens weggaat. Denk hierbij aan weinig werk op het platteland daarom vertrokken mensen. Een pullfactor is een reden waarom je ergens heen gaat/ naartoe trekt. Denk hierbij aan de hoge werkgelegenheid die de stad bijvoorbeeld biedt. Daarom trokken mensen naar de stad toe.