Polders

Bijles aardrijkskunde VMBO

Wat zijn polders precies?

Polders, je hebt vast wel eens van het woord gehoord. Maar wat zijn polders nou eigenlijk precies? En wat voor soorten polders zijn er?

Een polder is eigenlijk een gemaakt gedeelte land. De mens heeft hier van een stuk water grond gemaakt door hier heel veel zand te storten in het geval van een droogmakerij polder. Om een polder heen worden dijken gemaakt, dit noem je ringdijken. De stand van het water wordt handmatig geregeld bij een polder en verloopt dus niet natuurlijk. Door de dijken om de polder is het lastig om het water af te voeren vanuit de polder.

Welke soorten polders zijn er?

Er bestaan drie verschillende polders. De eerste is de zeepolder. De zeepolder is een polder die gevormd is door het toedoen van sedimentatie aan de kust. Sedimenten zijn zandkorrels die door wind of water verplaatst zijn. De sedimentatie zorgt ervoor dat er steeds meer land aan de kust. Wanneer dit land omsingeld wordt door ringdijken dan ontstaat er een zeepolder. Deze polder ligt qua hoogte op dezelfde hoogte als de zee. De tweede polder die je kan vinden is de veenpolder. Deze polder wordt gevormd wanneer bepaalde gebieden hun water verliezen doordat er sloten worden gegraven. Wanneer het water wegloopt uit dit gebied komt veen boven het wateroppervlak. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe polder niet weer verandert in water, wordt er wederom een dijk gebouwd om dit stuk land. Deze dijken worden afwateringsdijken genoemd. De derde polder die we bespreken is de droogmakerij polder. Deze polder ontstaat wanneer een stukje land wordt gemaakt door een meertje of een gedeelte van de zee droog te maken. Er wordt dan water uit dit gebied gehaald op een kunstmatige manier. Dit noem je kunstmatige afwatering.