Het natuurlijke en versterkte broeikaseffect

Bijles aardrijkskunde VMBO

Wat is het broeikaseffect?

Het broeikaseffect, je hebt er vast wel eens van gehoord, maar wat is het nou precies? Geen zorgen, wij leggen het stap voor stap aan je uit!

Het natuurlijke broeikaseffect

De korst van de aarde wordt verwarmd door de zon. De aardkorst verwarmt vervolgens dan de dampkring die om de aarde hangt. In deze dampkring zitten verschillende soorten gassen CO2, CH4 (ook wel methaan) en waterdamp. Deze gassen zijn de broeikasgassen. Deze gassen houden de warmte vast binnen de dampkring. Wanneer deze warmte niet vastgehouden zou worden door deze gassen zou het te koud zijn op aarde om te kunnen overleven. Vroeger zijn er vaak klimaatveranderingen geweest, ook voordat de mens op aarde leefde.

Het versterkte broeikaseffect

Het versterkte broeikaseffect is hetzelfde als de natuurlijke alleen is de warmte die vastgehouden wordt hoger. De concentratie gassen in de dampkring is hoger geworden waardoor meer warmte wordt vastgehouden. Daardoor is het versterkte broeikaseffect gevormd. Door dit versterkte broeikaseffect is het warmer op aarde en smelten er meer ijskappen en gletsjers. Doordat al dit landijs smelt, stijgt de spiegel van de zee. Dit kan weer resulteren in overstromingen en alle ellende die dat met zich meebrengt.

De volgende twee factoren zijn oorzaken van het broeikaseffect. Ten eerste, gemiddeld is de welvaart op de wereld sterk toegenomen de afgelopen jaren. Hierdoor worden er meer brandstoffen verbruikt. Doordat er meer brandstoffen worden gebruikt, stijgt de hoeveelheid koolstofdioxide in de dampkring. Ten tweede, ontbossing heeft ervoor gezorgd dat de hoeveelheid planten en bomen is afgenomen. Planten zetten CO2 om in zuurstof dus wanneer deze er minder zijn, zal er minder CO2 omgezet worden naar zuurstof. Dus zullen er meer gassen in de dampkring aanwezig zijn die ervoor zorgen dat de temperatuur stijgt.

Welke oplossingen zijn er voor het broeikaseffect?

Gelukkig zijn er ook oplossing om het versterkte broeikaseffect tegen te gaan. Een aantal van deze zullen we uitleggen. Een effectieve manier is minder energie gebruiken die uit olie, gas of steenkool komt. Wanneer je hiervoor dan windkracht- of zonnekracht energie gebruikt, zullen er minder gassen vrij komen. Een andere maatregel is wanneer men minder of geen vlees eet. Voor de productie van vlees is veel meer energie nodig dan bij plantaardige producten. Ook helpt het recyclen van producten en duurzaam consumeren. Al deze maatregelen zullen bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van gassen in de dampkring.