Arbeidsmarkt

Bijles economie VMBO

Wie zorgt er voor vraag en aanbod op de markt?

Wie zorgt er op de markt voor vraag en wie zorgt er voor het aanbod? De mensen die marktkramen hebben en spullen verkopen zorgen voor het aanbod en de mensen die over de markt lopen om producten te kopen zorgen voor de vraag. En zo zijn bijvoorbeeld de mensen die spullen verkopen in winkels verantwoordelijk voor het aanbod en de klanten/consumenten verantwoordelijk voor  Op de arbeidsmarkt werkt dit net even anders. De mensen die zorgen voor vraag zijn de werkgevers, zij vragen om arbeiders. En de mensen die aanbod creëren zijn de werknemers, zij bieden zichzelf als arbeider aan.

Uit elke sectoren bestaat de arbeidsmarkt?

Alle banen in Nederland, (bedrijven + de overheid) samen noemen we de werkgelegenheid. Maar wanneer er meer vraag is naar personeel dan naar aanbod is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. Wanneer het aanbod van arbeid (er veel mensen zich aanbieden om te werken) groter is dan de vraag ontstaat er werkloosheid.

Als je in Nederland gaat werken behoor je bij de beroepsbevolking. De beroepsbevolking telt wel alleen mensen mee die tussen de 15 en 65 jaar oud zijn, en je moet een baan hebben of zoeken voor minstens 12 uur per week.

Alle soorten bedrijven in een economie kun je onderverdelen in verschillende sectoren:

  • Primair: Bedrijven uit deze sector halen hun producten rechtstreeks uit de natuur (bijv boeren, mijnwerkers, vissers, houthakkerij etc).
  • Secundair: Deze bedrijven maken van grondstoffen een nieuw product (industrie, bouw).
  • Tertiair: Deze bedrijven verlenen diensten met als doel om winst te maken (dit is een hele grote sector: supermarkt, kledingwinkels, kapper,
  • Quartair: Deze bedrijven verlenen diensten maar mogen geen winst maken. Dit zijn bedrijven die hun geld van de overheid krijgen (bijvoorbeeld onderwijs, politie, ziekenhuizen).

Bij welke categorie behoren welke bedrijven?

Zo zijn technologie fabrieken dus een voorbeeld van secundaire bedrijven, hoort een universiteit tot een quartaire sector, hoort een visser bij een primaire sector en is de supermarkt Jumbo een voorbeeld van een tertiair bedrijf.