Economische groei

Bijles economie VMBO

Hoe wordt waarde in geld uitgedrukt?

In Nederland werkt een ontzettend groot deel van de bevolking. De ‘waarde’ van wat zij op hun werk doen kun je uitdrukken in geld. Het uitdrukken van die waarde in geld noemen we het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het BBP is een optelsom van de totale waarde van alle productie (dit zijn goederen en diensten) in ons land. Als het BBP stijgt is dit gunstig voor de inwoners van een land, namelijk: als er meer productie is zijn er meer banen (iemand moet produceren), en als er meer banen zijn is er meer inkomen (want meer mensen zijn aan het werk). Als het BBP stijgt is er sprake van economische groei.

Een economische groei van 4,1% betekent dus dat het BBP met 4,1% is toegenomen. Als er economische groei is verdienen Nederlanders dus meer en stijgt dus ook het nationale inkomen. Het nationaal inkomen is alle inkomens van alle Nederlanders bij elkaar opgeteld.

Wanneer spreken we van een recessie?

Maar helaas kan de groei ook tegenvallen. Als de economische groei voor een periode lang daalt en lager is dan gemiddeld spreken we van een recessie. Een goed voorbeeld van een recessie is nu met corona tijd. Doordat allemaal winkels dicht moeten verliezen mensen hun baan en gaan sommige bedrijven zelfs failliet. Hierdoor neem het BBP en het nationale inkomen af en daalt de economische groei. Als de economie een paar jaar minder groeit dan normaal is er al sprake van een recessie.

Hoe verdient de overheid geld?

Economische groei zorgt ervoor dat de overheid meer inkomsten krijgt (onder andere van bijvoorbeeld loonbelasting en BTW) Btw omdat mensen meer producten gaan kopen, op alle producten zitten BTW dus daar verdient de overheid dan ook weer geld aan.

De overheid hoeft minder uit te geven aan werkloosheidsuitkeringen omdat veel meer mensen een baan hebben. Toch heeft de Nederlandse overheid al een paar jaar een begrotingstekort gehad en moesten zij dus geld lenen van bijvoorbeeld banken. De Nederlandse staat heeft dus een schuld, deze schuld heet ook wel de staatsschuld