Het betrekkelijk voornaamwoord met voorzetsels

Bijles Frans VMBO

Hoe zit het als een betrekkelijk voornaamwoord na een voorzetsel komt?

Betrekkelijk voornaamwoorden kun je ook samen met voorzetsels gebruiken.

Laten we eens kijken naar hoe het zit als het betrekkelijk voornaamwoord na een voorzetsel komt. Verwijs je naar een persoon met voorzetsel zoals ‘à’? Dan gebruik je dat voorzetsel + qui.

            Le garçon à qui tu penses toujours est mon frère.

            (De jongen, waar je altijd aan denkt, is mijn broer.)

Verwijs je niet naar een persoon, maar bijvoorbeeld naar een dier of ding? Dan gebruik je dat voorzetsel + lequel / laquelle / lesquels / lesquelles.

            C’est la raison pour laquelle j’apprends le français.

            (Dit is de reden waarom ik Frans leer.)

            Les livres avec lesquels je me prépare à l’examen.

            (De boeken waarmee ik me voorbereid op het examen.)

Dit geldt voor zo goed als alle voorzetsels, behalve ‘de’.

Het voorzetsels 'de'

In het Frans wordt het voorzetsel ‘de’ vaak gebruikt. ‘De’ gaat samen met veel werkwoorden zoals dromen over (rêver de), praten over (parler de) en nodig hebben (avoir besoin de). Als dit voorzetsel wordt gebruikt in een zin met een betrekkelijk voornaamwoord (qui/que/qu’) gebruik je ‘dont’. ‘Dont’ kan op verschillende manieren vertaald worden, afhankelijk van de context. Veelvoorkomende zijn ‘wiens’, ‘dat/die’, ‘waarvan’ en ‘van wie’.

Le professeur dont je parle est très gentil. (Je parle de ce professeur)

(De leraar, waar ik over praat, is heel sympathiek.)

La ville dont je suis originaire est toute petite. (Je suis originaire de cette ville.)

(De plaats waar ik vandaan kom, is erg klein.)

franse betrekkelijke voornaamwoorden

Het voorzetsels 'ou'

‘Où’ betekent ‘waar’. ‘Où’ verwijst meestal naar een plek.

            La maison il habite se trouve près d’ici.

            (Het huis waar hij in woont, is hier vlakbij.)

Naast naar plekken, kan ‘où’ ook naar een moment in de tijd verwijzen.

            Janvier est un mois il neige beaucoup.

            (Januari is een maand waarin het veel sneeuwt.)