Het betrekkelijk voornaamwoord

Bijles Frans VMBO

Wat is een betrekkelijk voornaamwoord?

Les pronoms relatifs zijn in het Nederlands betrekkelijke voornaamwoorden. Betrekkelijke voornaamwoorden worden gebruikt om twee zinnen met elkaar te verbinden. Je gebruikt ze om naar een woord(groep) te verwijzen dat al eerder genoemd is.

            Parijs is de mooiste stad die ik ooit gezien heb.

Betrekkelijke voornaamwoorden hebben dus betrekking om zelfstandige naamwoorden die eerder in de zin staan.
Le pronom relatif staat, net zoals in het Nederlands, altijd aan het begin van een bijzin en slaat terug op een woord(groep) uit de hoofdzin. Je noemt het woord(groep) uit de hoofdzin het antecedent. Het antecedent en vooral de functie binnen de bijzin bepalen welk pronom relatif je in het Frans moet gebruiken. Het maakt daarbij meestal niet uit of het om personen of dingen gaat.

Hoe pas je een betrekkelijk voornaamwoord toe in het Frans?

Verwijs je naar het onderwerp, le sujet? Dan gebruik je qui. Laten we naar een paar voorbeelden kijken. De bijzinnen zijn schuingedrukt.

La fille qui s’y promenait était dans ma classe.

Ma mère qui peut cuisiner très bien fait ce soir lasagne.

L’homme qui marche là-bas est mon oncle.

Tip: Check of het onderwerp in de hoofdzin hetzelfde is als in de bijzin, dan weet je zeker de ja qui moet gebruiken.

 Als het onderwerp in de hoofdzin en in de bijzin niet gelijk zijn dan is er sprake van een lijdend voorwerp. je gebruikt hier géén qui, maar que of qu’ (als er een a, e, i, o of u op volgt). Verwijs je naar het lijdend voorwerp, le COD? Dan gebruik je que of qu’ als er een a,e,i,o.u op volgt.

Paris est la plus belle ville que j’aie jamais vu.

(Parijs is de mooiste stad die ik ooit gezien heb.)

De hoofdzin is: Paris est la plus belle ville (Parijs is de mooiste stad)

De bijzin is: que j’aie jamais vu. (die ik ooit gezien heb)

Je ziet dus dat de hoofdzin en de bijzin niet dezelfde onderwerp hebben.

Je kunt ook het betrekkelijk voornaamwoord samen met voorzetsels gebruiken. Wil je daar meer over weten? Check onze uitleg!