Het delend lidwoord

Bijles Frans VMBO

Wat is een delend lidwoord?

Zowel in het Nederlands als in het Frans gebruik je lidwoorden. Die herken je wel. Dat zijn natuurlijk de, het en een in het Nederlands en le, la, l’, un en une in het Frans.

            het huis, la maison, de bloemen, les fleurs, een pen, un stylo

In het Frans is er ook nog een soort lidwoord die wij in het Nederlands niet hebben: het delend lidwoord. In het Nederlands gebruiken wij namelijk niet altijd een lidwoord. Kijk eens naar de volgende zinnen.

            Ik krijg bloemen.

            Ik drink water.

            Ik koop kleding.

In het Frans bevatten al die zinnen echter wel een lidwoord, het delend lidwoord, l’article partitif.

Je reçois des fleurs.

Je bois de l’eau.

J’achète des vêtements.

Wanneer gebruik je welk delend lidwoord?

Hoe weet je wanneer je welk delend lidwoord dan gebruikt?

  • du gebruik je voor een mannelijk zelfstandig naamwoord in het enkelvoud.

            Je bois du lait.

  • de la zet je voor voor een vrouwelijk zelfstandig naamwoord in het enkelvoud.

            Je mange de la viande.

  • de l’ komt voor een mannelijk of vrouwelijk zelfstandig naamwoord in het enkelvoud dat begint met een klinker of een stomme h.

            Je voudrais de l’eau.

  • des komt voor alle mannelijke of vrouwelijke zelfstandige naamwoorden in het meervoud.

            J’aime manger des pâtes.

Bij woorden van hoeveelheid en ontkenningen gebruik je altijd de of d’.

Une tasse de thé (een kop thee)

Un peu de lait (een beetje melk)

Pas de sucre (geen suiker)

Il n’y a pas de café. (Er is geen koffie.)

Je voudrais une bouteille de coca. (Ik wil graag ee fles cola)

Een delend lidwoord na een telwoord?

Na een telwoord gebruik je geen delend lidwoord en ook geen ‘de/d’.

Puis-je avoir trois sandwichs s’il vous plaît? (Mag ik drie broodjes alsjeblieft?)

Bij bepaalde werkwoorden (aimer, adorer, détester en préférer) gebruik je altijd le / la / l’, en geen delend lidwoord.

J’aime le foot

Je déteste la pluie

Je préfère l’eau.

 Comprenez-vous maintenant des articles partitifs?