Chemisch rekenen: berekenen hoeveel reactieproduct ontstaat

Bijles NaSk VMBO

Hoe bereken je het reactieproduct?

Om uit te kunnen rekenen hoeveel reactieproduct ontstaat het is noodzakelijk om heel stapsgewijs te werk te gaan om tot het goede antwoord te komen. Het is bij dit soort vragen heel handig om het volgende stappenplan te volgen:

Stap 1: stel de reactievergelijking op en maak deze kloppend.

Stap 2: ga na wat de gegeven stof en gevraagde stof is.
Stap 3: reken de massa’s van de gegeven en gevraagde stof uit.

Stap 4: reken via de massaverhouding tussen de gegeven en gevraagde stof uit hoeveel van de gevraagde stof kan ontstaan. Gebruik hiervoor een verhoudingstabel.

Voorbeeldvraag

Zuurstof en stikstof worden bij elkaar toegevoegd in een reactievat. Er ontstaat een reactie, waarbij stikstofdioxide ontstaat. De hoeveelheid zuurstof in het reactievat is 320 gram. Ga ervan uit dat de aanwezige hoeveelheid zuurstof en stikstof volledig met elkaar reageren. Hoeveel stikstofdioxide ontstaat er?

Welke stappen moeten ondernomen worden?

Stap 1: stel de reactievergelijking op en maak deze kloppend:

2 O2 (g) + N2 (g) → 2 NO2 (g)

Stap 2: ga na wat de gegeven stof en gevraagde stof is.

Gegeven: 320 gram O2

Gevraagd: … gram NO2

Stap 3: reken de massa’s van de gegeven en gevraagde stof uit.

Gebruik hiervoor BINAS tabel 33.

Gegeven stof:
de atoommassa van O is 16,00 u. Er zijn 4 O atomen aanwezig, dus de totale massa is 4 x 16,00 = 64,00 u.

Gevraagde stof:
2 NO2 deeltjes hebben een massa van 2 x (14,01 + 16,00 + 16,00) = 92,02 u.

Stap 4:

Stap 4: reken via de massaverhouding tussen de gegeven en gevraagde stof uit hoeveel van de gevraagde stof kan ontstaan. Gebruik hiervoor een verhoudingstabel. Deze staat onderaan de tekst. 

 

Antwoord:

? = (320 x 92,02) / 64,00 = 460 gram NO2 ontstaat.

schermafbeelding 2021 03 11 om 21.07.02