Elektriciteit: kilowattuur

Bijles NaSk VMBO

Hoe reken je van joule naar kilowattuur?

Bij elektriciteit wordt vaak gebruik gemaakt van kilowattuur (kWh) in plaats van joule (J) als eenheid van elektrische energie. Je kunt joule gemakkelijk omrekenen naar kilowattuur met de volgende formule:
1 kWh = 3,6 x 106 J

Als je een apparaat met een vermogen van 1 kW één uur laat werken, dan heb je een energie van 1 kWh verbruikt. Het vermogen geeft de hoeveelheid energie aan die per tijdseenheid wordt verbruikt.

De formule van energie

Een formule die gebruikt wordt om de energie uit te rekenen die een apparaat opneemt is:
E = P x t

Hierbij is E de energie in kilowattuur of joule.
P is het vermogen in kilowatt of watt.

t is de tijd in uur of seconde.

Rekenvoorbeeld:

Een broodrooster met een vermogen van 1200 W wordt 4,5 uur achter elkaar gebruikt. Hoeveel elektrische energie heeft het broodrooster in totaal opgenomen? Geef je antwoord in joule (J).

Antwoord:  19,4 MJ

Uitwerking:
P = 1200 W = 1,2 kW

t = 4,5 uur

E = P x t = 1,2 x 4,5 = 5,4 kWh

5,4 kWh = 5,4 x 3,6 x 106 J = 19.400.000 J = 19,4 MJ