Oefenen met zuur-base reacties

Bijles NaSk VMBO

Hoe stel je een zuur-base reactie op?

Weet jij al hoe je zuur-base reacties op moet stellen? Zo niet, dan leer je daar op deze pagina alles over. Er is wel wat voorkennis nodig om goed zuur-base reacties op te kunnen stellen. Zo moet je weten wat de notatie is van een aantal zuren en basen en hoe je herkent wel deeltje het zuur en welk deeltje de base is. Als je dit soort dingen niet meer weet, dan kun je eerst nog even op de volgende pagina kijken. 

Voorbeeld zuur-base reactie

In een zuur-base reactie geeft het zuur een H+ ion af en deze wordt vervolgens opgenomen door de base. De meest simpele zuur-base reactie is die tussen het zure H+ ion en het basische OH ion: H+ (aq) + OH (aq) → H2O (l). OHneemt als base het H+ ion op, waardoor er na de pijl H2O ontstaat (water).

Laten we eens kijken naar een wat lastigere reactievergelijking:

2 NH4Cl + CaO → 2 NH3 + CaCl2 + H2O

Voorbeeldvragen

Kan je aangeven welk deeltje in bovenstaande reactievergelijking als base reageert?
A) NH4+

B) NH3

C) O2-

D) Ca2+

Het juiste antwoord is C. O2- is namelijk een base die 2 H+ ionen op kan nemen, waardoor H2O ontstaat. Bij zuur-basen moet je ook begrijpen wat het begrip neutraliseren inhoudt. Dit is het proberen de pH naar 7 te brengen, oftewel een neutrale oplossing maken. Om een zure oplossing te neutraliseren moet je een base toevoegen. Een zuur daarentegen voeg je juist toe om een basische oplossing te neutraliseren.

Voorbeeldvraag:
Pieter wil Salpeterzuur neutraliseren. Wat voor stof kan hij het beste toevoegen?
A) natriumjodide
B) kaliumchloride
C) natriumhydroxide
D) zilverfluoride

Het juiste antwoord is C. De formule van het hydroxide ion is OH en dit is een base. Salpeterzuur is een zure oplossing en je hebt een base nodig om deze te neutraliseren.