Reactievergelijkingen kloppend maken

Bijles NaSk VMBO

Hoe los je een reactievergelijking op?

Bij een reactievergelijkingen moeten er altijd aan de linker- en rechterkant van het pijltje evenveel atoomdeeltjes zijn. Je zult vaak een reactievergelijking voorgeschoteld krijgen die nog niet kloppend is. Jij moet er dan voor zorgen dat er aan beide kanten precies evenveel deeltjes staan. 

We gaan nu samen zo’n reactievergelijking aanpakken aan de hand van een stappenplan. We gaan samen naar de volgende vergelijking kijken:

…CH4 + …O2 →  …CO2 + …H2O

Welke stappen zijn er?

…CH4 + …O2 →  …CO2 + …H2O

Stap 1: Inventariseer alle atomen. We gaan eerst kijken hoeveel atomen we van elke atoomsoort aan beide kanten van de reactiepijl hebben.

…CH4 + …O2 →  …CO2 + …H2O

C 1                              C 1

H 4                              H 2

O 2                             O 3

Stap 2: Kijk van welke atoomsoorten het aantal atomen niet aan beide kanten van de reactiepijl hetzelfde is.
We zien dat het aantal H’tjes en O’tjes niet gelijk is voor en na de pijl. Die moeten we in evenwicht zien te brengen.

Tip: We gaan eerst met de H’tjes aan de slag omdat er in de vergelijking een stof is die alleen uit O’tjes bestaat. Als je een stof hebt die uit één atoomsoort bestaat, bewaar je die voor het einde. Deze zijn namelijk het makkelijkst aan te passen.

Om het aantal H’tjes aan beide kanten van de reactiepijl gelijk te krijgen, moeten we het aantal H’tjes aan de rechterkant verdubbelen. Nu hebben we 4 H aan de linkerkant en 4 H aan de rechterkant.

…CH4 + …O2 →  …CO2 + 2 H2O

C 1                              C 1

H 4                              H 4

O 2                             O 4

Maar, we hebben nu ook nog 4 O aan de rechterkant en 2 O aan de linkerkant…

Nog één laatste stap!

Stap 3: Maak het aantal atomen van de stof, die uit één atoomsoort bestaat, kloppend. In deze opgave moeten we links van de reactiepijl het aantal O’tjes verdubbelen, zodat er ook 4 O’tjes aanwezig zijn net als rechts van de reactiepijl:

1 CH4 + 2 O2 →  1 CO2 + 2 H2O

C 1                              C 1

H 4                              H 4

O 4                             O 4

Check: controleer altijd nog even op het einde of van elke atoomsoort evenveel atomen links en rechts van de reactiepijl aanwezig zijn.
We hebben nu een kloppende vergelijking!