Demografische druk

Bijles aardrijkskunde VWO

Welke soorten druk heb je?

Groene druk zegt iets over het aantal jonge mensen dat onderhouden moet worden door de werkende mensen. Je berekent groene druk als volgt:

Grijze druk is het aantal ouderen dat moet worden onderhouden door de beroepsbevolking. Dit wordt als volgt berekend:

Hoe bereken je de groene- en grijze druk?

Groene druk zegt iets over het aantal jonge mensen dat onderhouden moet worden door de werkende mensen. Je berekent groene druk als volgt:

Aantal personen jonger dan 20 jaar / aantal personen 20 tot 64 jaar oud * 100

Grijze druk is het aantal ouderen dat moet worden onderhouden door de beroepsbevolking. Dit wordt als volgt berekend:

Aantal personen ouder dan 65 / aantal personen 20 tot 64 jaar oud * 100

De demografische druk berekenen

Als je wil weten hoeveel mensen in het totaal onderhouden moeten worden door de beroepsbevolking gebruik je de volgende formule om demografische druk te berekenen. 
 
= Aantal personen ouder dan 65 en jonger dan 20 jaar / aantal personen 20 tot 64 jaar oud * 100
 

De demografische druk is dus hoog wanneer er veel jongeren en ouderen zijn in een land. De grijze druk is hoog wanneer er veel ouderen zijn in een land en de groene druk is hoog als er veel jongeren zijn.

***Let op!! demografische druk is een getal, geen percentage. Als er bijvoorbeeld 20 uit de formule komt, is dit geen 20%.