Drietrapsstrategie: 1, 2, 3

Bijles aardrijkskunde VWO

Waarvoor wordt de driestapsstrategie gehanteerd?

De drietrapsstrategie, waarschijnlijk heb je ‘m al wel eens voorbij horen komen tijdens aardrijkskunde! Wat is het nou eigenlijk? Geen stress, wij leggen het je stap voor stap uit!

De strategie is verdeeld in drie stappen en wordt sinds 2000 gehanteerd door Nederland om water uit gebieden niet meteen af te voeren. De stappen in chronologische volgorde zijn:

  1. Vasthouden van water
  2. Waterberging
  3. Waterafvoer

Het vasthouden van water en waterberging

Het vasthouden van water heeft de hoogste prioriteit en is daarmee de eerste stap in het proces. Het behouden van het water wordt uitgevoerd door oppervlaktewater de grond te laten infiltreren. Om dit te stimuleren worden er retentiegebieden gecreëerd waar het water in kan lopen om behouden te worden.

De volgende stap in de strategie is waterberging. Waterberging heeft het doel om het water zo lang mogelijk op te slaan in meren, uiterwaarden etc. De waterberging hoeveelheid kan bevorderd worden door het aanleggen van vergrote uiterwaarden en dijkverplaatsingen, zodat het water meer ruimte heeft om in opgeslagen te worden.

Stap 3

De laatste stap in het proces is waterafvoer. Dit moet gecontroleerd gebeuren en  dit kan door het graven van extra geulen bij smalle stukken in de rivier. Door bijvoorbeeld kribverlaging kan de afvoersnelheid verhoogd worden (debiet).