El Niño

Bijles aardrijkskunde VWO

Wat is de betekenis van El Niño?

In het Spaans betekent het jongetje of kerstkind, maar wat betekent het aardrijkskundig gezien?

In een normale situatie, wanneer er geen sprake is van een el Niño, waaien de passaatwinden richting het Westen over de Stille Oceaan heen.  Hierdoor vindt een opwelling van water plaats op de kust van Peru en Ecuador, hierdoor komt koud water naar boven wat rijk aan voedsel is en waardoor de visserij bevorderd wordt.

Wanneer is er sprake van El Niño?

Wanneer er sprake is van El Niño verminderen de passaatwinden door een stijging van de luchtdruk bij Indonesië en Australië en een afname van luchtdruk over de Stille Oceaan. Door deze verzwakte passaatwinden vermindert de opwelling van koud water bij de kust van Zuid-Amerika. Hierdoor komt er minder voedselrijk water voor de kust van Zuid-Amerika en neemt de visvangst aanzienlijk af. Een ander gevolg van El Niño is dat er hevige regenbuien en modderstromen plaatsvinden langs de kust van Zuid-Amerika. Dit verschijnsel vindt om de 3-7 jaar plaats en wanneer dit plaatsvindt duurt de veranderde situatie gemiddeld een halfjaar.

Wat zijn de gevolgen?

De gevolgen voor de rest van de wereld bij een El Niño-gebeurtenis zijn te merken in het weer. In Indonesië en de Filippijnen is er sprake  van een droger klimaat tijdens een El Niño. Ook wordt het op de tropen warmer in een El Niño jaar en de gemiddelde temperatuur van de hele wereld neemt toe tijdens dit jaar. De effecten van El Niño zijn dus op de gehele wereld te merken. Een half jaar voordat een El Niño daadwerkelijk optreedt, is deze te voorspellen.