Köppen klimaatsysteem

Bijles aardrijkskunde VWO

Hoe wordt het klimaat ingedeeld?

Het klimaat verschilt enorm overal op de wereld. Zo vriest het in Siberië, terwijl het rond de evenaar soms wel warmer kan worden dan 40 graden. Hoe maken we onderscheid tussen de verschillende klimaatzones? Om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende klimaten op de wereld zijn klimaatzones bedacht. Een klimaatzone is een gebied waar het klimaat overal ongeveer hetzelfde is.

Wat is het Köppen klimaatsysteem?
Het Köppen klimaatsysteem is de meest gebruikte manier om het klimaat in te delen. De indeling wordt gemaakt door te kijken naar temperatuur, neerslag en welke planten er in het gebied kunnen groeien. Er zijn vijf basis klimaten die worden aangegeven met een hoofdletter A tot en met E. Daarnaast zijn er uitbreidingen die worden aangegeven met een kleine letter.

Welke vijf basisklimaten zijn er in dit systeem?

De vijf basis klimaten van het Köppen klimaatsysteem
Je zou kunnen zeggen dat de basis klimaten van warm naar koud lopen:

A: Tropisch Klimaat

De gemiddelde temperatuur in een gebied is niet lager dan 18°C in de koudste maand.

B: Droog Klimaat (aride klimaat)

Te weinig neerslag voor boomgroei en permanente rivieren.

C: Zeeklimaat (maritiem klimaat of gematigd klimaat)
Gemiddelde temperatuur van de koudste maand is hoger dan -3 °C maar niet hoger dan 18 °C, gemiddelde temperatuur van de warmste maand is hoger dan 10 °C.

D: Landklimaat (continentaal klimaat)

Gemiddelde temperatuur van de koudste maand is lager dan -3 °C, gemiddelde temperatuur van de warmste maand is hoger dan 10 °C.

E: Poolklimaat (polair klimaat)
Gemiddelde temperatuur van de warmste maand is niet hoger dan 10 °C.

De basis klimaten preciezer maken

Omdat het lastig is om alle klimaten in de wereld in vijf groepen op te delen worden er onderverdelingen gemaakt. Deze onderverdelingen worden aangegeven met kleine letters naast de hoofdletters van de basisklimaten. Daarvoor heb je verschillende opties:

A

Af

Tropisch regenklimaat

warm, hele jaar regen

As/Aw

Tropisch regenklimaat

warm, de zomer (s) of winter (w) droog

B

BW

Woestijnklimaat

heel droog

BS

Steppeklimaat

soms regen

C

Cs

Mediterraan klimaat

droge zomer (s)

Cw

Chinaklimaat

droge winter (w)

Cf

Gematigd zeeklimaat

hele jaar neerslag (f)

D

Df

Landklimaat

hele jaar neerslag (f)

Dw

Landklimaat

winter droog (w)

E

EF/EH

Sneeuwklimaat

eeuwige sneeuw

ET

Toendraklimaat

minder koud