Werken met een atlas - Hoe doe je dat?

Bijles aardrijkskunde VWO

Wat zijn de verschillende soorten kaarten in een atlas?

Het is belangrijk dat je goed weet hoe je de atlas moet gebruiken voor het eindexamen. In de Atlas zijn verschillende soorten kaarten:

  • Natuurkundige overzichtskaarten
  • Staatkundige overzichtskaarten
  • Themakaarten
  • Topografische kaarten
  • Isolijnen kaarten

Natuurkundige- , staatkundige- en themakaarten

Natuurkundige overzichtskaarten

Deze kaarten geven hoogteverschillen in een bepaald gebied zien. De kaarten worden vaak gekenmerkt door groene en bruine tinten die de hoogteverschillen weergeven.

Staatkundige overzichtskaarten

De staatkundige overzichtskaart is de tegenhanger van de natuurkundige overzichtskaart. Deze kaarten tonen de grenzen van gebieden en dit wordt zo realistisch mogelijk weergegeven. Hier worden vaak steden, landen of continenten afgebeeld.

Themakaarten

Themakaarten tonen hoe een bepaald thema/onderwerp van invloed of van toepassing is op een bepaald gebied. Denk hierbij aan de demografische gegevens van een land, politieke stabiliteit, BBP per capita en klimaat in een gebied.

Topografische- en isolijnenkaarten

Topografische kaarten

Topografische kaarten zijn zeer gedetailleerde kaarten. Deze kaarten geven zeer nauwkeurig en op schaal aan hoe groot een bepaald gebied is en hoe deze zich verhouden van elkaar.

Isolijnen kaarten

De Isolijnenkaart is een kaart waarop plekken met dezelfde waarden voor een bepaald fenomeen verbonden worden met lijnen.