Hoe maak je een samenvatting?

Bijles aardrijkskunde VWO

Wat moet er in een samenvatting staan?

Als je lange teksten moet leren is het vaak handig om een samenvatting te maken. In een samenvatting staat alle belangrijke informatie van een tekst. Maar een goede samenvatting, hoe maak je die?

Wat moet zeker in een samenvatting staan?

In een samenvatting maak je een overzicht van de belangrijkste informatie uit een tekst. Het is dus belangrijk dat de hoofdzaken zeker beschreven worden. Hoofdzaken kun je vinden door op de volgende dingen te letten: 

  • Kijk goed naar de titel van de tekst
  • Kijk naar de introductie van de tekst. Vaak staat daar al waar de tekst over gaat.
  • Kijk naar de tussenkopjes
  • Kijk naar de dikgedrukte woorden
  • Kijk naar de bronnen
  • Lees de eerste en de laatste zin van elke alinea extra goed. Deze geven vaak de kern van de alinea aan.

Hoe maak je een samenvatting?

Hoe maak je een samenvatting?

Wanneer je een samenvatting gaat maken is het heel belangrijk dat je een goede structuur aanbrengt. Die structuur hoef je niet zelf te verzinnen, je kunt de structuur van de tekst gebruiken! Vat de tekst per paragraaf of alinea samen. Zorg dat je in ieder geval de dikgedrukte woorden beschrijft. Om er daarna een lopend verhaal van te maken verbind je de dikgedrukte woorden met elkaar.

Wat hoeft er niet in een samenvatting te staan?

Een valkuil bij het maken van een samenvatting is dat hij te lang wordt omdat je bang bent om informatie te missen. Dit is zonde, want dan heb je de hoofdzaken van de leerstof toch niet goed kunnen onderscheiden, en wordt het leren veel lastiger.

Welke stappen zijn er?

Je kunt de onderstaande stappen volgen om een beetje op weg gebracht te worden:

  1. Lees de tekst door
  2. Markeer belangrijke begrippen en kernzinnen om de hoofdzaken te onderscheiden
  3. Maak een kloppend verhaal van de hoofdzaken door ze met je eigen woorden aan elkaar te verbinden

Succes!