Aandelen

Bijles Bedrijfseconomie VWO

Wanneer is er sprake van een aandeel?

Een aandeel is een eigendomsbewijs dat je een stukje van de waarde van een organisatie bezit. Een dergelijke organisatie is een naamloze vennootschap (NV) of besloten vennootschap (BV). Als je een aandeel koopt van een NV, dan heb je een ‘aandeel aan toonder’ gekocht. Deze aandelen zijn gemakkelijk te verhandelen.

Heb je een aandeel gekocht van een BV, dan heb je een ‘aandeel op naam’ gekocht. Het verhandelen van deze aandelen heeft zo zijn beperkingen.

Aandelen zijn verhandelbaar op de aandelenbeurs. De prijs, vaak ook de ‘koers’ genoemd, is op deze beurs bekend. De nominale waarde van een aandeel is de waarde die op het aandeel staat. Een emissiewaarde is daarentegen niet de waarde van een aandeel, maar de prijs die je voor een aandeel betaalt bij uitgifte. Het agio per aandeel is het verschil tussen de emissiekoers (per aandeel) en de nominale waarde per aandeel.

Een voorbeeld over aandelen:

Stel: een NV geeft 300.000 aandelen uit. De emissiekoers is €70,- en de nominale waarde per aandeel is €40,-. Wat is dan het agio per aandeel? Je haalt €40,- van €70,- af, waardoor je op €30,- per aandeel uitkomt. Wat is dan de totale agioreserve die deze emissie oplevert? Dit bereken je door: agio per aandeel x het aantal geplaatste aandelen. Je komt dan uit op €9.000.000,-. Om te berekenen hoeveel het eigen vermogen toeneemt, gebruiken we de emissiekoers en het aantal aandelen dat wordt uitgegeven. In dit geval wordt het als volgt berekend: €70,- x 300.000 = €21.000.000,-.

De intrinsieke waarde van een aandeel is het eigen vermogen per geplaatst aandeel. De formule die hiervoor wordt gebruikt is als volgt: (geplaatst aandelenvermogen + reserves + resultaat) : aantal geplaatste aandelen.

Het geplaatste aandelenkapitaal bestaat uit het maatschappelijk aandelenkapitaal en de aandelen in portefeuille. Dit zijn aandelen die niet zijn uitgegeven (op de effectenbeurs). Om dit te verduidelijken, gebruiken we een rekenvoorbeeld. Stel, je ziet op je examen de volgende balans staan:

( x €1.000,-)                    Balans NV per 31 december 2020

Bezittingen                 7800                       

Aandelenvermogen                     

Aandelen in portefeuille               

                                                  

Reserves                                       

Vreemd vermogen                         

Resultaat 2020

5000

2000

3000

1000

3000

800

7800

Stel: een NV geeft 300.000 aandelen uit. De emissiekoers is €70,- en de nominale waarde per aandeel is €40,-. Wat is dan het agio per aandeel? Je haalt €40,- van €70,- af, waardoor je op €30,- per aandeel uitkomt. Wat is dan de totale agioreserve die deze emissie oplevert? Dit bereken je door: agio per aandeel x het aantal geplaatste aandelen. Je komt dan uit op €9.000.000,-. Om te berekenen hoeveel het eigen vermogen toeneemt, gebruiken we de emissiekoers en het aantal aandelen dat wordt uitgegeven. In dit geval wordt het als volgt berekend: €70,- x 300.000 = €21.000.000,-.

De intrinsieke waarde van een aandeel is het eigen vermogen per geplaatst aandeel. De formule die hiervoor wordt gebruikt is als volgt: (geplaatst aandelenvermogen + reserves + resultaat) : aantal geplaatste aandelen.

Het geplaatste aandelenkapitaal bestaat uit het maatschappelijk aandelenkapitaal en de aandelen in portefeuille. Dit zijn aandelen die niet zijn uitgegeven (op de effectenbeurs). Om dit te verduidelijken, gebruiken we een rekenvoorbeeld. Stel, je ziet op je examen de volgende balans staan:

 

( x €1.000,-)                    Balans NV per 31 december 2020

Bezittingen                 7800                       

Aandelenvermogen                     

Aandelen in portefeuille               

Reserves                                       

Vreemd vermogen                         

Resultaat 2020

5000

2000

3000

1000

3000

800

7800

Hoe wordt het maatschappelijk aandelen vermogen teruggezien?

Hoe zien we hier het maatschappelijk aandelenvermogen in terug? Het gaat om de €5.000.000,-. Wat is dan het geplaatst aandelenvermogen? €3.000.000,-! Waarom? Het geplaatst aandelenvermogen is het (maatschappelijk) aandelenkapitaal (€5.000.000,-) – het bedrag aan aandelen in portefeuille (€2.000.000,-).

Stel, de nominale waarde van een aandeel is €80,- per stuk. We berekenen dan de intrinsieke waarde per aandeel als volgt: (€3.000.000,- + €1.000.000 (reserves) + €800.000,- (resultaat)) : (€3.000.000,- : €80,- (= 37500 aandelen!)) = €128,-.