Obligaties

Bijles Bedrijfseconomie VWO

Wat is een obligatie?

Een obligatie kan je zien als een lening. Deze lening is langlopend. Het totale bedrag van de obligatie is opgedeeld in kleine stukjes. Dit maakt het aantrekkelijk om obligaties uit te geven. Hierdoor zijn er ook veel ondernemingen die obligaties uitzetten. Dit noemen we ook wel kredietgevers; ze geven als het ware krediet (lening) aan een nemer van het krediet, de kredietnemer. Dit keer gaat het niet om een lening uitgegeven door de bank, maar door de overheid. De obligatie zelf is een verhandelbaar schuldbewijs, het bewijs dat je een schuld (open) hebt (staan) bij de overheid. Ook een onderneming obligaties uitgeven. Let wel: een obligatie is een schuldbewijs. Dit hoort dus bij het vreemd vermogen. Door de obligatie, het bewijs dat je een obligatie bent aangegaan, kan je geld lenen. Het interestpercentage voor deze lening, evenals de looptijd, liggen altijd vast en zijn voor elke obligatie gelijk.

Wat zijn de nadelen van obligaties?

Een nadeel van obligaties is dat de emissiekosten, de kosten die in rekening worden gebracht door de bemiddelaar om de obligatie uit te geven, hoog zijn. Vaak speelt een bank als bemiddelaar. Dit betekent niet dat obligaties nooit meer verder verhandeld kunnen worden. Ze kunnen namelijk op de effectenbeurs, na uitgaven verder worden verhandeld. In tegenstelling tot de eigenaren van aandelen hebben de eigenaren van obligaties géén zeggenschap in de organisatie waarvan de obligaties zijn.

Samenvattend:

Dus, nog even alles op een rijtje. Bij een obligatielening is er:

  • één kredietnemer en veel kredietgevers;
  • de voorwaarden voor de obligatie staan vast;
  • de obligaties zijn goed te verhandelen;
  • er is geen onderpand.