Eindexamen Bedrijfseconomie VWO

Bijles Bedrijfseconomie VWO

Welke vaardigheden worden getoetst?

Het eindexamen van het vak Bedrijfseconomie op het VWO bestaat gedeeltelijk uit rekensommen en theorievragen. Verschillende vaardigheden worden getoetst – dit zijn voornamelijk rekenvaardigheden. Zorg er dus voor dat je precies weet hoe je alle berekeningen op een juiste manier moet uitvoeren.

Leg de focus op rechtspersonen

Daarnaast wordt er tijdens het examen veel aandacht besteed aan rechtspersonen, in het specifiek de eenmanszaak. Dit onderwerp wordt dan ook uitvoerig op onze website behandeld. Het is belangrijk je te focussen op de persoonlijke financiële zelfredzaamheid, de oprichting van een eenmanszaak, de rechtspersonen en het perspectief op de organisatie.

Ook de interne organisatie wordt als relevant beschouwd tijdens je examen. Het gaat dan voornamelijk om het personeelsbeleid. Dit zit wat theoretischer in elkaar. Zorg dus ook goed dat je de theorie omtrent deze onderwerpen goed leert!

Maak je niet druk, als je rekenen leuk vindt dan zit je bij het centraal examen goed. Je moet namelijk rekensommen maken die te maken hebben met financieren. Je kan nooit goed genoeg oefenen om al deze rekenkunsten onder de knie te krijgen!

Ook het financieel beheer is zeer belangrijk om te snappen. Het gaat om het vastleggen van financiële en niet-financiële informatie en kosten- en winst-vraagstukken. Zorg dus dat je dit goed begrijpt.

Wat is nog meer belangrijk?

Daarnaast is marketing belangrijk. Overal om je heen zie je marketing – je hebt het zelfs niet eens door! Ga nog eens goed kijken wat het marketingbeleid is.

Ten slotte is verslaggeving enorm belangrijk. Denk hierbij aan de balans en de resultatenrekening. Houd in gedachte dat de bedragen aan beide kanten altijd hetzelfde moet zijn.

Wij wensen jou ontzettend veel succes met je centraal examen. Stamp de theorie goed in je hoofd, oefen jezelf duizelig met rekensommen en het gaat helemaal goed komen!