Procenten en Perunages

Bijles Bedrijfseconomie VWO

Wat zijn perunages?

Als je iets doet, doe je dat vaak met de volle 100%. Hopelijk doe je dit ook tijdens het leren voor bedrijfseconomie! Het woord ‘volle’ zegt het al: 100% is het maximum, terwijl het minimum 0% is. Dit noemen we procenten. Het is je vast opgevallen dat bijna iedereen met procenten werkt en niet met perunages; 50% korting op kleding, 20% korting op een PlayStation. Wat zijn dan perunages? Een perunage is ‘een honderdste’ van een procent. Dit betekent dat bijvoorbeeld 50% in percentage 0,5 in perunage is. Oftewel: een perunage is een percentage uitgedrukt in een getal. Hoe berekenen we dit dan? Als je van een percentage een perunage wil maken, dan deel je het percentage door 100. We pakken weer de 50%. Deel je 50 door 100 (50:100), dan kom je uit op 0,5. Wat is dan de perunage van 4%? Je deelt 4 door 100, waardoor je uitkomt op 0,04. Bij de perunage zit je altijd tussen de 0 (hetzelfde als 0%, want 0 : 100 = 0) en 1 (is hetzelfde als 100%).

Welke formules moet je weten?

Percentages zijn erg belangrijk om mee te rekenen, zo ook bij bedrijfseconomie. Er is een aantal formules die je goed moet onthouden. Een vaak gebruikte formule is ((nieuw-oud) : oud) x 100%. Hier bereken je mee hoeveel procent iets verandert. Stel: een jas kostte €80,- en is nu €60,-. Hoeveel procent is het bedrag veranderd? Dit bereken je door het toepassen van de getallen in de formule. Je krijgt dan: ((€60,- – €80,-) : €80,-) x 100% = -25%. De prijs is dus met 25% afgenomen!

Rekenen met perunages

Dit is ook op een andere manier te berekenen. Als de prijs van de jas is verminderd met 25%, dan houd je 75% van de prijs over. 75% is weer hetzelfde als 0,75, want je deelt het getal door 100. Dit heet een perunage. De prijs van de jas neemt met 25% af, dus met een perunage van 0,25. Je houdt nog 0,75 over van de prijs. De prijs is in dit geval 1. Hoe bereken je dan de nieuwe prijs? Stel; de jas kost nieuw €80,-, maar er is 25% korting gegeven op het artikel. De nieuwprijs wordt dan: 0,75 x €80,- = €60,-.