Marketing

Bijles Bedrijfseconomie VWO

Welke marketinginstrumenten zijn er?

Marketing is een belangrijk onderdeel voor bedrijven. Het gaat om de activiteiten die een onderneming onderneemt om te voldoen aan de wensen van de belanghebbenden en het bereiken van de doelen van de organisatie. Bij marketing gaat het altijd om de wensen van de klant, maar ook om de eigen doelen van de onderneming. Het marketingbeleid wordt altijd ingericht met behulp van vijf welbekende instrumenten; de ‘5 P’s’:

  • prijsbeleid;
  • promotiebeleid;
  • productbeleid;
  • personeelsbeleid;
  • plaat beleid.

Wanneer is er sprake van een marketingmix?

Worden meerdere van deze instrumenten gebruikt, dan is er sprake van een marketingmix. Maar: marketinginstrumenten zijn niet altijd tegelijkertijd inzetbaar. Daalt bijvoorbeeld de prijs van een dienst van een organisatie, dan daalt ook het inkomen van het personeel. Dit komt niet ten goede van het personeelsbeleid. De marketingmix wordt ook onder andere bepaald door marktomstandigheden. Een ijssalon zal rekening houden, tijdens het toepassen van prijsbeleid, met de prijzen van de concurrenten. Het prijsbeleid van de Nederlandse Spoorwegen is daarentegen veel minder tot niet afhankelijk van de concurrenten.

Wat willen organisaties dan eigenlijk bereiken met het toepassen van marketing? De doelstellingen die (commerciële) organisaties mogelijk zouden willen behalen zijn een bepaalde omzet, of juist een bepaald marktaandeel en/of het verbeteren van het imago van de organisatie.

Een rekenvoorbeeld:

Tijdens je examen heb je kans het marktaandeel te berekenen. Vaak gaat het in procenten en bereken je hoeveel procent het marktaandeel is van de totale afzet of omzet. Stel: jouw eigen onderneming heeft een in een jaar 10.000 stuks verkocht, tegen een prijs van €15,-. De markt waarin jouw onderneming zich bevindt had dat jaar een totale omzet van €800.000,- met een afzet van 60.000 stuks. Wat is het marktaandeel van jouw onderneming als percentage van de totale afzet en van de totale omzet?

Marktaandeel als percentage van de totale afzet: (10.000 : 60.000) x 100% = 16,67%.

Marktaandeel als percentage van de totale omzet: ((10.000 x €15,- ) : €800.000,-) x 100% = 18,75%. Dit betekent dat de verkoopprijs van jouw onderneming iets hoger ligt dan de gemiddelde prijs!