Een eenmanszaak

Bijles Bedrijfseconomie VWO

Welke vaardigheden worden getoetst?

Dit onderdeel van bedrijfseconomie is ook belangrijk voor je examen. De oprichting van een eenmanszaak is redelijk eenvoudig. Aan de oprichting worden niet veel eisen gesteld en de kosten om een dergelijke zaak op te richten zijn laag. Om een eenmanszaak op te richten is het verplicht je in te schrijven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Hierin staat belangrijke informatie over de onderneming en de eigenaar. Onder andere de volgende gegevens staan in het register:

  • doel en aard van het bedrijf;
  • datum van inschrijving;
  • de plaats waar de organisatie is gevestigd;
  • voorwaarden omtrent betaling en levering;
  • de naam van het bedrijf.

Wat zijn de voor- en nadelen van een eenmanszaak?

Het vermogen van de eenmanszaak noemt men ook wel het eigen vermogen. In het geval van de eenmanszaak is bestaat uit eigen vermogen alleen uit het vermogen wat de eigenaar heeft ingebracht. Het risico voor banken dat de geleende bedragen niet terug worden betaald is daarom relatief hoog. Hierdoor is het voor eenmanszaken lastig(er) vreemd vermogen aan te trekken. De eenmanszaak is nauwelijks geschikt als bedrijf om veel kapitaal aan te trekken.

De eenmanszaak is geen rechtspersoon. Dit betekent dat de eigenaar zelf aansprakelijk is voor alle handelingen en het vermogen van zijn of haar organisatie. Mocht de eenmanszaak failliet gaan, dan staan alle schuldeisers in hun recht om het privévermogen van de eigenaar van de zaak te gebruiken om hun schuld te innen.

Het is belangrijk de voor- en nadelen van een eenmanszaak te kunnen benoemen. We hebben ze hieronder voor je op een rijtje gezet:

Voordelen

Nadelen

●      Beslissingen kunnen snel genomen worden

●      Winst hoeft niet te worden gedeeld

●      Geen conflicten binnen de leiding

●      Persoonlijke aansprakelijkheid

●      De continuïteit is laag

●      Weinig vreemd vermogen

 

Let op!

Let op: als eigenaar van eenmanszaak ben je geen werknemers. Je kan hierdoor geen gebruik maken van de werknemersverzekeringen. Het voordeel is dan wel weer dat alle winst naar de eigenaar gaat.