Personeelsbeleid

Bijles Bedrijfseconomie VWO

Wat houdt personeelsbeleid precies in?

Dit beleid gaat om het personeel van organisaties en de kwaliteiten van het personeel. Deze kwaliteiten moeten zo goed mogelijk ingezet worden om een zo effectief mogelijke organisatie te hebben. Wat houdt dit beleid dan precies in? Het gaat onder andere om de werving van het personeel en daarnaast ook de selectie van het personeel. Werving wordt ook wel recruitment genoemd en is het, meestal door een organisatie, op zoek gaan naar mogelijke werknemers. Dit is een proces dat nauwkeurig moet worden opgevolgd om de juiste werknemers binnen te halen. Werving gebeurt niet alleen extern, maar ook intern. Dit houdt in dat er zowel binnen als buiten de organisatie werving plaatsvindt. Op deze manier kunnen werknemers van het bedrijf mogelijk geworven worden, terwijl mensen buiten de organisatie ook kans hierop maken.

Hoe vindt de selectie plaats?

Naast werving vindt er ook selectie plaats. Dit is de vervolgstap op werving. Stel, 100 personen zijn geworven voor een bepaalde functie. Hieruit wordt bijvoorbeeld een top drie kandidaten opgesteld. Dit gebeurt aan de hand van sollicitatiegesprekken, een psychologisch onderzoek, referenties, en/of Cv’s.

Aandachtsgebieden omtrent personeelsbeleid:

Naast werving en selectie zijn er ook andere aandachtsgebieden omtrent personeelsbeleid:

  • ontwikkeling van het personeel;
  • functiewaardering;
  • in- en uitstroom van personeel;
  • beleid rondom beloning
  • beleid rondom gezondheid;
  • functie management;

Het personeelsbeleid gaat dus om al het personeel, vanaf het werven tot aan het ontslag.