Rechtsvormen

Bijles Bedrijfseconomie VWO

Wat is een rechtsvorm?

In Nederland zijn er verschillende rechtsvormen. Wat is dan precies een rechtsvorm? Een rechtsvorm is de wettelijke vorm van de organisatie. De rechtsvorm zorgt ervoor dat jouw organisatie wel of geen rechtspersoon heeft. Er zijn verschillende soorten organisaties in Nederland, welgeteld zes. Twee van deze zes soorten organisaties heeft geen rechtspersoonlijkheid, de vier andere soorten wel.

Wel of geen rechtsvorm?

Geen rechtspersoon

Er zijn dus twee soorten organisaties die geen rechtspersoon hebben. Dit betekent dat de eigenaar of eigenaren volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor schulden zijn. Hierdoor is het zelfs mogelijk dat de eigenaar of eigenaren het privévermogen moeten gebruiken om schulden af te betalen.

Het gaat hier om de volgende twee organisaties:

 1. Eenmanszaak

Een eenmanszaak wordt bestuurd door één persoon, de eigenaar. De winst van de eenmanszaak is gelijk het inkomen van de eigenaar. Omdat de eenmanszaak geen rechtspersoon is, is de eigenaar volledig aansprakelijk.

 1. VOF (vennootschap onder firma)

Een VOF heeft twee of meer eigenaren. De winst is hun inkomen, maar ook zij moeten de schulden zelf betalen.

 

Wel een rechtspersoon

De onderstaande ondernemingen hebben wel een rechtspersoon. De eigenaren van deze organisaties zijn dus niet aansprakelijk; de organisaties zelf zijn verantwoordelijk voor de rechten en plichten, bezittingen en schulden.

 1. BV (besloten vennootschap)

Dit is een organisatie die zich focust op het maken van winst. We noemen dit ook wel een ‘commerciële organisatie’. De aandeelhouders zijn de eigenaren en besturen een dergelijke organisatie. Een BV is vaak een familiebedrijf met relatief weinig aandeelhouders. De aandelen van een BV zijn niet vrij verhandelbaar.

 1. NV (naamloze vennootschap)

Dit is een organisatie die zich focust op het maken van winst. We noemen dit ook wel een ‘commerciële organisatie’. De aandeelhouders zijn de eigenaren en besturen een dergelijke organisatie. Een NV is vaak een groot bedrijf met relatief veel aandeelhouders. De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) heeft de hoogste macht in de nv.

 1. Vereniging

Een vereniging richt zich niet op het maken winst. Het is dus een niet-commerciële organisatie. Een vereniging wordt bestuurd door de leden en directie. De leden hebben invloed op de gang van zaken via de algemene ledenvergadering.

 1. Stichting

Een stichting richt zich niet op het maken winst. Het is dus een niet-commerciële organisatie. Het bestuur bepaalt de gang van zaken binnen de stichting.

Welke rechtsvorm wordt er gekozen?

Het is afhankelijk van verschillende factoren welke rechtsvorm voor hun onderneming men kiest. Het gaat om:

 • continuïteit;
 • leiding;
 • aansprakelijkheid;
 • vermogensbehoefte;
 • wie heeft de leiding?