Spaarhypotheek

Bijles Bedrijfseconomie VWO

Welke kenmerken horen bij een spaarhypotheek?

De spaarhypotheek is één van de drie vormen van een hypothecaire lening. Een lineaire hypotheek bevat de volgende kenmerken:

  • de lasten die de hypotheeknemer heeft per maand blijven gelijk;
  • voordat de looptijd verstrijkt wordt er niks afgelost;
  • het voordeel omtrent belasting en het te betalen bedrag aan rente blijft gedurende de lening gelijk;
  • de premie die je betaalt voor het sparen hangt af van je leeftijd en de looptijd. De spaarpremie bestaat uit twee onderdelen:
  • verzekeringsdeel: als de geldnemer overlijdt voordat de lening is afgelost;
  • spaardeel: om het totale aflossingsbedrag bij elkaar te kunnen sparen.

Een rekenvoorbeeld:

Laten we ook gelijk een rekenvoorbeeld bekijken.

De spaarpremie is €1.000,-.

Stel: een 5% spaarhypotheek bedraagt €150.000,- en heeft een looptijd van 10 jaar. Bij een spaarhypotheek wordt er vóór het einde van de looptijd niets afgelost. Het interestpercentage is 5%. Het belastingpercentage is 30% over de betaalde interest.

Wat wordt er afgelost in het tweede jaar? Niks. Bij een spaarhypotheek wordt er namelijk niks afgelost vóór het einde van de looptijd. De interest is 5% van €150.000,-. 5% is hetzelfde als 0,05, dus je doet 0,05 x €150.000,- = €7.500,-. Dit bedrag blijft dus voor elk jaar hetzelfde, totdat de lening is afgelost. Het belastingvoordeel is dan elk jaar: 0,3 x €7.500,- = €2.250,-.

Maar hoe berekenen we dan de netto maanduitgaven in het derde jaar? De aftrekpost over de betaalde interest is 30%.

De netto maanduitgaven berekenen:

Je berekent dan de netto maanduitgaven als volgt:

(spaarpremie + interest – belastingvoordeel) / 12. Je komt op de volgende (ingevulde) formule uit:

(€1.000,- + €7.500,- – €2.250,-) / 12 = €520,84.