Le subjonctif présent

Bijles Frans VWO

Le subjonctif présent, wat is dat?

Le subjonctif is een werkwoordsvorm die wij in Nederland eigenlijk niet meer gebruiken maar die in Frankrijk daarentegen, wel veel (verplicht) wordt gebruikt. Meestal gaat je le subjonctif gepaard met que… (dat…).

Le subjonctif wordt over het algemeen gebruikt in bijzinnen waarin je een gevoel, wens, wil of mogelijkheid. Kijk eens naar de zinnen hieronder en hoe ‘que’ samen met het werkwoord in de (bij)zin worden gebruikt en hoe we in het Nederlands ‘dat’ gebruiken.

Je suis content que vous soyez heureux.

            Ik ben blij dat jullie blij zijn.

Je suis déçu que tu sois en retard.

            Ik ben teleurgesteld dat je te laat bent.

Il veut que son chien aille à l’école.

            Hij wil dat zijn hond mee naar school gaat.

 Le subjonctif wordt dus, zoals je hierboven zien, gebruikt in (bij)zinnen met ‘que’. Soms staat ‘que’ er niet bij, maar kun je die er wel bij bedenken.

Let op! Na ‘je souhaite que…’ (ik wens dat) volgt wel een subjonctif, maar na ‘j’espere que….’ (ik hoop dat) volgt geen subjonctif.

Na welke voorzetsels gebruik je le subjonctif présent?

Je gebruikt ook le subjonctif na bepaalde voorzetsels. Je gebruikt je subjonctif na:

à condition que, à moins que, avant que, bien que, de crainte que, afin que, autant que, de peur que, de sorte que, en attendant que, malgré que, pour que, pourvu que, quoique, sans que, jusqu’à ce que

We kijken in dit uitleg naar le subjonctif présent, le subjonctif in de tegenwoordige tijd. We gaan nu kijken hoe je die vormt. Je moet eerst de stam van het werkwoord vinden. Dat is de nous-vorm in de tegenwoordige tijd zonder -ons. Daarachter moet je de volgende uitgangen plakken:

  • Je …e
  • Tu …es
  • Il/elle/on …e
  • Nous …ions
  • Vous …iez
  • Ils/elles …ent

We gaan kijken naar hoe accepter wordt vervoegd in le subjonctif présent.

(que) j’accepte                                               dat ik accepteer

(que) tu acceptes                                          dat jij accepteert

(que) il/elle/on accepte                               dat hij accepteert

(que) nous acceptions                                  dat wij accepteren

(que) vous acceptiez                                    dat jullie accepteren

vils/elles acceptent                                     dat zij accepteren

Onregelmatigheden

Er zijn bij le subjonctif présent ook weer onregelmatigheden. Neem de volgende werkwoorden goed door:

Avoir – (que) j’aie, tu aies, il ait, nous ayons, vous ayez, ils aient

Être – (que) je sois, tu sois, il soit, nous soyons, vous soyez, ils soient

Savoir – (que) je sache, tu saches, il sache, nous sachions, vous sachiez, ils sachent

Vouloir – (que) je veuille, tu veuilles, il veuille, nous voulions, vous vouliez, ils veuillent

Aller – (que) j’aille, tu ailles, il aille, nous allions, vous alliez, ils aillent

Pouvoir – (que) je puisse, tu puisses, il puisse, nous puissions, vous puissiez, ils puissent

Devoir – (que) je doive, tu doives, il doive, nous devions, vous deviez, ils doivent

Faire – (que) je fasse, tu fasses, il fasse, nous fassions, vous fassiez, ils fassent

Valoir – (que) je vaille, tu vailles, il vaille, nous valions, vous valiez, ils vaillent

Écrire – (que) j’écrive, tu écrives, il écrive, nous écrivions, vous écriviez, ils écrivent

Comprendre – (que) je comprenne, tu comprennes, il comprenne, nous comprenions, vous compreniez, ils comprennent