Le gérondif

Bijles Frans VWO

Wat is le gérondif in de Franse taal?

Le gérondif in het Frans lijkt op het Nederlandse onvoltooid (of tegenwoordig) deelwoord. In het Nederlands herken je een onvoltooid deelwoord aan de uitgang -end.

            Zwijgend, lopend, pratend, huppelend

Je gebruikt le gérondif om te zeggen dat je iets doet terwijl je iets anders doet.

            Krijsend liep het kind met zijn moeder over straat.

Je komt le gérondif veel tegen in het Frans, dus het is handig om ‘m onder de knie te hebben!

Hoe maak je een gérondif?

Le gérondif vorm je door en + het onvoltooid deelwoord: en + (de nous-vorm van het werkwoord in de tegenwoordige tijd -ons +ant).

nous fermons                         en fermant

nous voyons                           en voyant

nous voulons                          en voulant

nous pouvons                         en pouvant

In het Nederlands gebruiken we het onvoltooid deelwoord niet heel vaak. Wel gebruiken we woorden zoals terwijl om aan te geven dat we twee dingen tegelijk doen. Je krijgt in het Nederlands meestal zinnen als:

door te …, toen …, terwijl …, als …., hoewel …

Ik liep naar huis terwijl ik muziek luisterde.

            (Luisterend naar muziek liep ik naar huis.)

Je suis rentré chez moi en écoutant de la musique.

 

Le gérondif wordt gebruikt als beide zinsdelen, hoofdzin en bijzin, hetzelfde onderwerp hebben en als de acties in beide zinsdelen gelijktijdig. Het is dus echt belangrijk dat het onderwerp in beide zinsdelen hetzelfde is, ook al wordt dit onderwerp in de Franse bijzin niet genoemd.

            Hoe liep je naar huis?

            Luisterend naar muziek!

Er zijn dus twee werkwoorden die tegelijk plaatsvinden.

Let op!

Let op! Er zijn drie werkwoorden die een onregelmatig onvoltooid deelwoord hebben: savoir en sachant, être en étant, avoir en ayant