Woordvolgorde in het Frans

Bijles Frans VWO

Hoe vorm je een standaard Franse zin?

De woordvolgorde bij zinnen in het Nederlands is anders dan die bij zinnen in het Frans. Laten we eens kijken naar een voorbeeld zin in het Nederlands.

            Ik heb vorige week mijn broertje een cadeau gegeven.

We zien de volgende woordvolgorde: onderwerp + werkwoord + bijwoordelijke bepaling + meewerkend voorwerp + lijdend voorwerp + werkwoord.

De standaard volgorde van een Franse zin is: onderwerp + alle werkwoorden + lijdend voorwerp + meewerkend voorwerp + bijwoordelijke bepaling. Het voorbeeld hierboven wordt dus als volgt naar het Frans vertaald.

J’ai fait un cadeau à mon petit frère la semaine dernière.

Houd altijd de standaard volgorde aan.

Een Franse zin met een bijvoeglijk naamwoord

Wanneer er een bijvoeglijk naamwoord in de zin staat, moet het bijvoeglijk naamwoord bij het zelfstandig naamwoord staan waar het bij hoort. Het bijvoeglijk naamwoord moet dan direct voor of direct na het zelfstandig naamwoord staan. Waar het bijvoeglijk naamwoord staat hangt af van het bijvoeglijk naamwoord. Check onze uitleg over bijvoeglijke naamwoorden om te leren welke voor en welke na het zelfstandig naamwoord moeten staan.

            J’ai un nouveau sac. (Ik heb een nieuwe tas.)

            J’ai un sac rouge. (Ik heb een rode tas.)

Wanneer een zin vragend wordt gemaakt kun je drie dingen doen. Je kunt ten eerste gewoon er een vraagteken achter plakken. Makkie dus. De woordvolgorde verandert niet. ‘Tu aimes le tennis’, jij houdt van tennis, wordt ‘tu aimes le tennis?’, houd jij van tennis?

Ook kun je ‘est-ce que’ voor de zin plakken. Verder verandert de woordvolgorde ook niet. ‘Tu aimes le tennis’, jij houdt van tennis, wordt ‘est-ce que tu aimes le tennis?’, houd jij van tennis?

Een zin kun je ook vragend maken door de woordvolgorde te veranderen. Je moet dan het onderwerp en de persoonsvorm omwisselen. ‘Aimes-tu le tennis?’

Een zin ontkennend maken

Als je een zin ontkennend maakt moet je extra woorden toevoegen aan de zin. Er komt dan ‘ne’ direct voor de persoonsvorm en ‘pas’ (of ‘que’, ‘jamais’, enzovoort) direct na de persoonsvorm. Wil je meer weten over hoe je zinnen ontkennend maakt? Check onze uitleg hier!