Politieke socialisatie

Bijles maatschappijleer VWO

Wat houdt politieke socialisatie in?

Politieke socialisatie
is “het proces van overdracht en verwerving van de politieke cultuur van de groep(en) en samenleving waar mensen toe behoren. Het proces bestaat uit opvoeding, opleiding en andere vormen van omgang met anderen”. In andere woorden hoe iemand de politieke cultuur aanleert van de groep(en) en samenleving waar iemand onderdeel van is. De politieke cultuur bestaat uit politieke tradities, kennis en opvattingen die bij de samenleving horen. Politieke socialisatie zorgt voor de ontwikkeling van een politieke identiteit.

Het politieke systeem

Een belangrijke factor in politieke socialisatie is het politieke systeem. Als je opgroeit in een parlementaire democratie, zorgt dat voor een andere politieke identiteit dan wanneer je opgroeit in een dictatuur. De opvattingen van mensen over wat goed en juist is in de politiek of samenleving kunnen verschillen. Dat kan dit leiden tot botsing van meningen of tot maatschappelijke conflicten. Politieke socialisatie zorgt niet alleen voor de vorming van politieke voorkeuren, een bepaalde mate van participatiebereidheid en (bijvoorbeeld democratische) gedragspatronen van mensen, maar draagt vaak ook bij aan het voortbestaan van het politieke systeem. Onder andere onderwijs draagt politieke cultuur over.