Bijles Maatschappijleer VWO

globalisering

Globalisering

Globalisering Bijles maatschappijleer VWO Wat betekent het proces globalisering? Globalisering is “het proces van uitbreiding en intensivering van contacten en

Lees verder »
modernisering

Modernisering

Modernisering Bijles maatschappijleer VWO Hoe is een moderne samenleving ontstaan? De moderne samenleving is ontstaan door een complex geheel van

Lees verder »
democratisering

Democratisering

Democratisering Bijles maatschappijleer VWO Wat betekent democratisering? Democratie kent meerdere vormen. In sommige maatschappijen blijft democratie beperkt tot het politieke

Lees verder »
staatsvorming

Staatsvorming

Staatsvorming Bijles maatschappijleer VWO Wanneer wordt er gesproken over staatsvorming? Staatsvorming is “de institutionalisering van politieke macht tot een staat.”

Lees verder »
institutionalisering

Institutionalisering

Institutionalisering Bijles maatschappijleer VWO Wat is de betekenis van institutionalisering? “Het proces waarbij een complex van min of meer geformaliseerde

Lees verder »
individualisering

Individualisering

Individualisering Bijles maatschappijleer VWO Hoe wordt individualisering omschreven? “Het proces waarbij individuen in toenemende mate hun zelfstandigheid op verschillende gebieden

Lees verder »
rationalisering

Rationalisering

Rationalisering Bijles maatschappijleer VWO Wat wordt er bedoeld met rationalisering? “Het proces van het ordenen en systematiseren van de werkelijkheid

Lees verder »
verandering

Verandering

Verandering Bijles maatschappijleer VWO Wat betekent verandering eigenlijk? De definitie van verandering is de richting en het tempo van ontwikkelingen

Lees verder »
sociale cohesie

Sociale cohesie

Sociale cohesie Bijles maatschappijleer VWO Wanneer is er sprake van sociale cohesie? “Het aantal en de kwaliteit van de bindingen

Lees verder »
groepsvorming

Groepsvorming

Groepsvorming Bijles maatschappijleer VWO Wat is de definitie van groepsvorming? “Het tot stand komen van bindingen tussen meer dan 2

Lees verder »
binding

Binding

Binding Bijles maatschappijleer VWO Wanneer zijn er bindingen aanwezig? De definitie van binding is “De relatie en onderlinge afhankelijkheden tussen

Lees verder »
machtsverhoudingen

Machtsverhoudingen

Machtsverhoudingen Bijles maatschappijleer VWO Waar worden staten door gekenmerkt? De wereld bestaat uit allemaal verschillende staten. Vroeger waren er allemaal

Lees verder »
samenwerking

Samenwerking

Samenwerking Bijles maatschappijleer VWO Wanneer is er sprake van samenwerking? “Het proces waarbij individuen, groepen en/of staten relaties vormen om

Lees verder »
conflict

Conflict

Conflict Bijles maatschappijleer VWO Welke twee benaderingen van een conflict zijn er? “Een situatie waarin individuen, groepen en/of staten elkaar

Lees verder »
verhouding

Verhouding

Verhouding Bijles maatschappijleer VWO Wat is de betekenis van verhouding? De definitie van verhouding is de wijze waarop mensen zich

Lees verder »
ideologie

Ideologie

Ideologie Bijles maatschappijleer VWO Wat is een ideologie? Ideologie duidt op een samenhangend geheel van beginselen en denkbeelden, meestal uitmondend

Lees verder »
politieke socialisatie

Politieke socialisatie

Politieke socialisatie Bijles maatschappijleer VWO Wat houdt politieke socialisatie in? Politieke socialisatie is “het proces van overdracht en verwerving van

Lees verder »
identiteit

Identiteit

Identiteit Bijles maatschappijleer VWO Hoe beschrijven we identiteit? Identiteit: “Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, dat hij uitdraagt en

Lees verder »
socialisatie

Socialisatie

Socialisatie Bijles maatschappijleer VWO Wat betekent socialisatie nou eigenlijk? “Het proces van overdracht en verwerving van de cultuur van de

Lees verder »
vorming

Vorming

Vorming Bijles maatschappijleer VWO Wat betekent vorming? De definitie van vorming is het proces van verwerving van een bepaalde identiteit.

Lees verder »
onderzoeksvaardigheden

Onderzoeksvaardigheden

Onderzoeksvaardigheden Bijles maatschappijleer VWO Uit welke vier fases bestaat een onderzoek bij Maatschappijleer? Een onderzoek bij Maatschappijwetenschappen bestaat uit vier

Lees verder »