Conflict

Bijles maatschappijleer VWO

Welke twee benaderingen van een conflict zijn er?

“Een situatie waarin individuen, groepen en/of staten elkaar tegenwerken om de eigen doelen te bereiken.” Mensen hebben andere belangen en/of waarden dat zij elkaar tegen gaan werken. Neem bijvoorbeeld 2 concurrerende bedrijven die beide als doel hebben om zoveel mogelijk winst te maken. Daarbij zullen ze elkaar proberen tegen te werken om zo zelf meer winst te behalen. Dit kan zowel bewust als onbewust. Sociaalwetenschappelijk zijn er 2 visies, 2 benaderingen van conflict:

  • Marx’ conflictbenadering draait om ongelijke verdeling van bezit. Het conflict ontstaat tussen de bezittende klasse en de bezitloze klasse die opstaat tegen de ongelijkheid.
  • Huntingtons conflictbenadering ziet oorzaken van conflicten vooral in sociale en culturele verschillen.

Interstatelijke en instrastatelijke conflicten

Bij politieke conflicten maken we onderscheid tussen intrastatelijke conflicten en interstatelijke conflicten. Bij interstatelijke conflicten gaat het om conflicten tussen twee of meer staten. Bij intrastatelijke conflicten gaat het om conflicten waarbij groepen burgers de overheid niet meer erkennen in soevereiniteit en geweldsmonopolie. Hierbij komen de burgers in opstand tegen de regering en wordt de macht niet meer als legitiem beschouwd. De laatste jaren komen intrastatelijke conflicten steeds meer voor. Globalisering speelt hier een grote rol in omdat de intrastatelijke conflicten zich niet meer beperken tot het nationale toneel. De binnenlandse conflicten worden dan vaak mede gefinancierd door buitenlandse investeerders die de rebellenbewegingen of oppositiepartijen steunen.

Ongelijkheid met conflicten als gevolg

De meeste conflicten worden opgelost zonder geweld. Maar ongelijkheid op verschillende vlakken kan een oorzaak voor conflicten zijn:

  • Klassenverschillen
  • Etnische verschillen
  • Ideologische verschillen
  • Gender- of sekseverschillen
  • Generatieverschillen
  • Religieuze verschillen
  • Sociaal culturele verschillen