Staatsvorming

Bijles maatschappijleer VWO

Wanneer wordt er gesproken over staatsvorming?

Staatsvorming is “de institutionalisering van politieke macht tot een staat.” Daarbij breidt de politieke macht zich uit.

Er wordt pas van een staat gesproken als:

  • er sprake is van interne soevereiniteit. De burgers accepteren de machts- en gezagsverhoudingen die zij hebben met de overheid;
  • er is sprake van een bevolking;
  • er is sprake van een grondgebied;
  • de overheid het belastings- en geweldsmonopolie heeft;
  • er is sprake van externe soevereiniteit: andere overheden accepteren de machts- en gezagsverhoudingen.

Welke oorzaken vormen staatsvorming?

Er zijn twee belangrijke oorzaken voor het proces van staatsvorming: urbanisering en toename van handel.

Het ontstaan van staten heeft weer gezorgd voor verdergaande technologisering en verdwijnen van het feodale systeem.