Representatie en representativiteit

Bijles maatschappijleer VWO

Wat is de betekenis van representatie?

Representatie: De vertegenwoordiging van een groep in (politieke) organisaties door één of enkele betrokkenen die namens de groep optreden. Gekozen vertegenwoordigers zitten namens een groep in politieke organisaties.

Wat betekent representativiteit?

Representativiteit: De mate waarin de (politieke) besluiten, de standpunten of achtergrondkenmerken van vertegenwoordigers overeenkomen met die van de groep die vertegenwoordigd wordt. In andere woorden bedoelen ze in hoeverre een groep zich herkent in de vertegenwoordigers en in de meningen en beslissingen daarvan.