Verhouding

Bijles maatschappijleer VWO

Wat is de betekenis van verhouding?

De definitie van verhouding is de wijze waarop mensen zich van elkaar onderscheiden en zich tot elkaar verhouden en de manier waarop samenlevingen in sociale zin vorm geven aan deze verschillen. Het verwijst ook naar onderlinge betrekkingen tussen staten. In andere woorden duidt dit op hoe mensen, groepen en staten van elkaar verschillen en hoe ze dit verschil betekenis geven.

De sociale verhoudingen, economische verhoudingen en machtsverschillen in groepen, de samenleving en de wereld zijn binnen verhouding de achtergrond van alle kennis en theorie├źn. Er wordt vooral ingegaan op politiek gedrag tussen staten en de vraag waar dit gedrag vandaan komt.

Welke vragen over verhouding kunnen gesteld worden?

Enkele belangrijke vragen die over verhouding gesteld kunnen worden, zijn:

Hoe worden op alle niveaus schaarse en hooggewaardeerde zaken verdeeld, door wie en op grond waarvan?

Wat zijn de gevolgen van deze verdeling tussen mensen voor de verhoudingen op alle niveaus?

Wat voor rol spelen landen/organisaties en multinationale bedrijven in de mondiale politiek?

Welke kernconcepten behoren bij verhouding?

Verhouding is een hoofdconcept dat uitgelegd wordt aan de hand van verschillende kernconcepten, namelijk:

  • sociale (on)gelijkheid
  • macht
  • gezag
  • conflict
  • samenwerking