Identiteit

Bijles maatschappijleer VWO

Hoe beschrijven we identiteit?

Identiteit: “Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, dat hij uitdraagt en anderen voorhoudt, dat hij als kenmerkend beschouwt voor zijn eigen persoon en dat is afgeleid van zijn perceptie over de groep(en) waar hij juist wel of niet deel van uitmaak.”. In andere woorden is dit het zelfbeeld van iemand, wat hij/zij typerend vindt voor zichzelf en dat ook laat zien. Het zelfbeeld wordt bepaald door hoe iemand denkt over de groepen waar iemand toe behoort en de groepen waar hij/zij juist niet toe behoort. Mensen uiten dit vaak door zich op een bepaalde manier te kleden of door de muziek die ze luisteren.  De identiteit van mensen is het (deel)product van de socialisatieprocessen.

Welke drie vormen van identiteit zijn er?

In de sociale wetenschappen onderscheiden we 3 vormen van identiteit:

  • Persoonlijke identiteit: Het beeld dat jij van jezelf hebt en wat jij als essentieel en blijvend beschouwt. Het zelfbeeld ontstaat onder andere doordat belangrijke anderen reageren op jouw acties, denk aan vrienden en familie. Je persoonlijke identiteit is een combinatie van wat jou uniek maakt en je sociale identiteit.
  • Sociale identiteit ontstaat door groepsidentificatie, vergelijking met andere groepen en je verbonden voelen met een groep. Dit vormt een belangrijk onderdeel je persoonlijke identiteit.
  • Externe collectieve identiteit is de aanduiding voor wat mensen ten aanzien van een groep als kenmerkend en blijvend beschouwen. Dit is niet gelijk een stereotype omdat er ook verschillen zijn tussen externe collectieve identiteit en stereotypes.

Oorzaken van je identiteit en gedrag

In de sociale wetenschappen is er al heel lang een discussie over oorzaken van je identiteit en je gedrag. Beide kampen leggen de nadruk op andere aspecten die invloed zouden hebben op je gedrag en identiteit. Volgens de “nature” kant komt jouw gedrag voort uit je genen. Maar volgens de “nurture” kant komt jouw gedrag en identiteit voort uit de opvoeding en omgevingsfactoren. Tot nu toe is er nog geen concreet antwoord welke kant gelijk heeft, maar men gaat ervan uit dat beide van belang zijn.