Verandering

Bijles maatschappijleer VWO

Wat betekent verandering eigenlijk?

De definitie van verandering is de richting en het tempo van ontwikkelingen in de samenleving en de mogelijkheden en onmogelijkheden deze te beïnvloeden. In andere woorden de richting waarin de samenleving verandert, het tempo waarin de samenleving verandert en hoeveel invloed individuen en organisaties hebben op deze verandering. De achtergrond van alle kennis en theorieën in het hoofdconcept verandering is de wording van de moderne samenleving.

Welke vragen over veranderingen kunnen gesteld worden?

Enkele belangrijke vragen die hierover gesteld kunnen worden, zijn:

  • Welke veranderingsprocessen doen zich voor in onze samenleving?
  • Waardoor verandert een samenleving?
  • Hoe gaan mensen om met veranderingen in een samenleving?
  • Welke invloed hebben veranderingen op andere maatschappelijke vraagstukken?

Aan de hand van welke kernconcepten kunnen veranderingen worden uitgelegd?

Verandering is een hoofdconcept dat uitgelegd wordt aan de hand van verschillende kernconcepten, namelijk:

  • rationalisering
  • individualisering
  • institutionalisering
  • globalisering
  • democratisering
  • staatsvorming

Deze 6 veranderingsprocessen worden ook wel modernisering genoemd: het geheel van samenhangende maatschappelijke veranderingen die vanaf de industriële revolutie hebben plaatsgevonden.