Globalisering

Bijles maatschappijleer VWO

Wat betekent het proces globalisering?

Globalisering is “het proces van uitbreiding en intensivering van contacten en afhankelijkheden over zeer grote afstanden en over landsgrenzen heen”.  In andere woorden hebben mensen, staten en organisaties steeds meer contact met andere mensen, staten en organisaties. Lands- en continentsgrenzen doen er steeds minder toe.

Het proces van staatsvorming en de immense groei van het aantal democratieën komt mede door de toenemende globalisering. Over landsgrenzen heen worden namelijk steeds meer contact gevormd en relaties onderhouden.

Welke positieve kanten zitten er aan globalisering?

Globalisering wordt als een positief en een negatief proces gezien. De voorstanders (hyper globalisten) wijzen op het groeiperspectief: zij zien mogelijkheden om economische ontwikkeling te realiseren en om met toepassing van technologie en andere maatregelen de ecologische problemen aan te pakken. Mondiale cultuurstromen kunnen nieuw leven inblazen in lokale culturen (culturele uitwisseling) en hebben een wereldwijd bereik. Op politiek, juridisch en economisch terrein zijn veel internationale organisaties in het leven geroepen die samenwerken om groei te bevorderen.

De negatieve kanten van globalisering

Daarentegen denken andersglobalisten dat de wereld wordt uitgeput door globalisering. Ze vinden dat er op tal van fronten een duidelijke pas op de plaats gemaakt moet worden om overproductie en overconsumptie en de verdere belasting van het milieu, uitputting van grondstoffen en toenemende verkwisting tegen te gaan. Internationale economische crises brengen de onderlinge afhankelijkheid aan het licht en leiden tot bijna wereldwijde economische stagnatie. Op cultureel terrein is sprake van nieuwe culturele tegenstellingen en een verspreiding van een homogene cultuur.  Op politiek terrein heeft globalisering ingrijpende gevolgen voor samenlevingen en politieke stelsels.