Vorming

Bijles maatschappijleer VWO

Wat betekent vorming?

De definitie van vorming is het proces van verwerving van een bepaalde identiteit. Dit betekent eigenlijk dat iemand zich ontwikkelt tot wie die is en de manier waarop iemand dat wordt. Vorming is een socialisatieproces dat een mensenleven lang voortduurt waarin mensen worden wie ze zijn, waarin ze een identiteit ontwikkelen. Iemand leert in wisselwerking met zijn sociale omgeving de betekenis van zijn eigen kenmerken en gedragingen en die van anderen. Tevens ontwikkelen mensen zich tijdens de socialisatie tot leden van een samenleving. Enkele belangrijke vragen die hierover gesteld kunnen worden, zijn:

Hoe ontwikkelen mensen een eigen identiteit?

Wat bepaalt de identiteit van mensen?

Hoe worden mensen gevormd tot leden van een samenleving?

Welke kernconcepten horen bij vorming?

Vorming is een hoofdconcept dat uitgelegd wordt aan de hand van verschillende kernconcepten, namelijk:

  • Socialisatie
  • Acculturatie
  • Identiteit
  • Cultuur
  • Politieke socialisatie
  • Ideologie