Dipool-dipool interacties

Bijles Scheikunde VWO

Hoe ontstaat een dipool-dipool interactie

Naast dipool-dipool interacties zijn er in de scheikunde andere soorten bindingen. Op onze site behandelen we ook vanderwaalsbindingen, atoombindingen en waterstofbruggen.

Een dipool-dipool interactie is een binding die kan voorkomen tussen moleculen. In tegenstelling tot vanderwaalskrachten, komt een dipool-dipool interactie niet altijd voor. Een dipool-dipool interactie is relatief een vrij sterke binding. Het is een sterkere binding dan een vanderwaalsbinding. Alleen wanneer moleculen dipolen zijn, kan er zo’n interactie/binging optreden. Omdat zo’n binding relatief sterk is hebben stoffen die uit dipolen bestaan relatief hogere smelt- en kookpunten.

Wat zijn dipolen ook alweer?

Een dipool is een molecuul waarvan de lading asymmetrisch is verdeeld. Dit komt voor bij moleculen die bestaan uit ongelijksoortige atomen. Het bindende elektronenpaar is in zo’n geval verschoven omdat het ene atoom elektronegatiever is dan het andere. Elektronegativiteit is een mate waarin het atoom graag elektronen wil ‘hebben’. De Elektronegativiteit van alle atomen is te vinden in tabel 40A. Als twee atomen een groter verschil in elektronegativiteit hebben dan 0.4 dan is er sprake van een polaire binding. Een bekend voorbeeld van een polaire binding is de O-H bindingen. Zuurstof en waterstof hebben een elektronegativiteit van 3.5 en 2.1 respectievelijk. Het verschil van 1.4 is groter dan 0.4 en hier dus, zoals we al wisten, sprake van een polaire binding. De verschillende kanten van de binding hebben dus een andere lading, de zuurstof kant is iets negatiever terwijl de waterstof kant iets positiever is.

Positieve en negatieve ladingen

Als we dus met dipolen te maken hebben, hebben we te maken met moleculen waarvan de ene kant een positieve lading heeft en de andere kant een negatieve lading. Tussen dipolen kan dan interactie ontstaan. Het positief geladen stuk van het ene molecuul wordt aangetrokken tot het negatieve deel van een ander en andersom. Dipool-dipool interactie berust dus op elektrostatische wisselwerking tussen tegenovergesteld geladen delen van moleculen.

Als een stof uit dipolen bestaat noemen we de stof polair. Als een stof niet uit dipolen bestaat noemen we de stof apolair. Polaire en apolaire stoffen mengen niet goed met elkaar.