Dipool-dipool interacties

Bijles Scheikunde VWO

Hoe ontstaat een dipool-dipool interactie

Naast dipool-dipool interacties zijn er in de scheikunde andere soorten bindingen. Op onze site behandelen we ook vanderwaalsbindingen, atoombindingen en waterstofbruggen.

Een dipool-dipool interactie is een binding die kan voorkomen tussen moleculen. In tegenstelling tot vanderwaalskrachten, komt een dipool-dipool interactie niet altijd voor. Een dipool-dipool interactie is relatief een vrij sterke binding. Het is een sterkere binding dan een vanderwaalsbinding. Alleen wanneer moleculen dipolen zijn, kan er zo’n interactie/binging optreden. Omdat zo’n binding relatief sterk is hebben stoffen die uit dipolen bestaan relatief hogere smelt- en kookpunten.

Wat zijn dipolen ook alweer?

Een dipool is een molecuul waarvan de lading asymmetrisch is verdeeld. Dit komt voor bij moleculen die bestaan uit ongelijksoortige atomen. Het bindend elektronenpaar is in zo’n geval verschoven omdat de ene atoom, dat zwaarder is, er wat harder aan het elektronenpaar trekt dan de ander, die lichter is. We noemen zo’n binding een polairebinding. De verschillende kanten van het molecuul hebben verschillende ladingen. De ene kant van de molecuul is een beetje positief geladen en de ander is een beetje negatief geladen.

Positieve en negatieve ladingen

Als we dus met dipolen te maken hebben, hebben we te maken met moleculen waarvan de ene kant een positieve lading heeft en de andere kant een negatieve lading. Tussen dipolen kan dan interactie ontstaan. Het positief geladen stuk van het ene molecuul wordt aangetrokken tot het negatieve deel van een ander en andersom. Dipool-dipool interactie berust dus op elektrostatische wisselwerking tussen tegenovergesteld geladen delen van moleculen.

Als een stof uit dipolen bestaat noemen we de stof polair. Als een stof niet uit dipolen bestaat noemen we de stof apolair. Polaire en apolaire stoffen mengen niet goed met elkaar.