Vanderwaalsbindingen

Bijles Scheikunde VWO

Wat is de betekenis van een vanderwaalsbinding?

Naast vanderwaalsbindingen zijn er ook andere soorten bindingen in de scheikunde. Op onze site behandelen we ook dipool-dipool interacties, atoombindingen en waterstofbruggen.

Een vanderwaalsbinding is een binding tussen moleculen. Het is een relatief zwakke binding. Ze kunnen dan ook vrij makkelijk verbroken worden. Wanneer je een zo’n binding tussen moleculen verbreekt, verandert de stof van toestand. Wanneer je ijs laat smelten verbreek je de bindingen tussen H2O moleculen. Wanneer je het water laat verdampen, verbeek je nog meer van die bindingen. Dan gaan de moleculen vrij rondzweven.

Als de moleculen groter en zwaarder zijn is de binding sterker. De binding is dus sterker, als de moleculen een grotere massa hebben, omdat ze elkaar dan meer aantrekken.

Let op: Een vanderwaalsbinding zit tussen moleculen en niet tussen atomen!

Wat gebeurt er bij een grote massa moleculen?

Als de moleculen een grote massa hebben, is de vanderwaalskracht die ze bij elkaar houdt dus sterker. Hoe groter die krachten, hoe meer energie er nodig is om de moleculen weer los van elkaar te krijgen. Dus, hoe hoger het smelt- en kookpunt van de stof.

De vorm van het molecuul is ook belangrijk. Als de moleculen erg regelmatig zijn van vorm en geen uitstulpingen bevat, kunnen ze dichter op elkaar zitten en beter contact met elkaar maken. Dan zijn de vanderwaalskrachten ook groter.

Wat is er nog meer?

Zoals we hebben besproken zijn vanderwaalskrachten bindingen tussen moleculen. Er is altijd een vanderwaalskracht tussen moleculen. Er zijn nog twee andere soorten verbindingen die kunnen voorkomen tussen moleculen: dipool-dipool interacties en waterstofbruggen. We hebben aparte uitleg stukken geschreven waar we kijken naar dipool-dipool interacties en waterstofbruggen.