Atoombindingen

Bijles Scheikunde VWO

Hoe ontstaat een atoombinding?

Er zijn in de scheikunde verschillende soorten bindingen. Op onze site behandelen we naast atoombindingen ook vanderwaalsbindingen, dipool-dipool interacties en waterstofbruggen.

Een atoombinding is een binding tussen atomen. Het is een hele sterke binding. Zo’n binding kan alleen plaatsvinden tussen niet-metalen. Een ander woord voor een atoombinding is een covalente binding.

In die term herken je misschien de term valentie. Voor een atoombinding zijn zogeheten valentie-elektronen nodig. Valentie-elektronen zijn de elektronen die zich bevinden in de buitenschil van de elektronenwolk.

Hoe binden atomen met elkaar?

De buitenste schillen van de elektronenwolken van de atomen zitten niet niet helemaal vol met elektronen. Er is dus nog plek voor meer elektronen in de buitenste schil. De atomen kunnen daardoor een binding aangaan. Ze binden aan elkaar door middel van een gemeenschappelijke elektronenpaar. Hierbij dragen beide atomen één valentie-elektron bij aan de binding. Het elektronenpaar kun je zien als een soort lijm tussen de atomen. Het aantal atoombindingen dat een atoom aan kan gaan hangt dus af van hoeveel plekken er in de buitenste schil over zijn voor elektronen van andere atomen. Je noemt dat de covalentie van een atoom. 

Polaire binding

Een bijzondere vorm van een atoombinding is een polaire binding. Een polaire binding is bijna hetzelfde als een gewone atoombinding. Het verschil is dat bij een polaire binding het ene atoom harder trekt aan het gemeenschappelijke elektronen paar dan het andere. Dit zie je als je een atoombindingen bekijkt tussen ongelijksoortige atomen. Het atoom dat harder trekt aan de elektronen krijgt dan een beetje een negatieve lading. Het atoom dat minder hard trekt aan de elektronen houdt dan een beetje positieve lading over. Als lading asymmetrisch is verdeeld over een molecuul noemen we het een dipool.